Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jaki statut dla nowej dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe? Weź udział w konsultacjach

W trakcie sierpniowej sesji Rady Miasta Gdańska, przegłosowano uchwałę w sprawie podziału dzielnicy Chełm na dwie mniejsze dzielnice: Chełm oraz Orunię Górną - Gdańsk Południe. W tym tygodniu rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie przygotowanego już projektu statutu tej dzielnicy. Wyraźcie swoją opinię na ten temat!

A
A
21 listopada rozpoczynają się konsultacje w sprawie statutu nowej dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
21 listopada rozpoczynają się konsultacje w sprawie statutu nowej dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Teren Oruni Górnej - Gdańska Południe był dotąd częścią dzielnicy Chełm. Mieszkańcy mieli więc jedną Radę Dzielnicy, a także jedną, wspólną pulę środków do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Co jednak istotne, mieszkańcy Oruni Górnej nigdy nie identyfikowali się z dzielnicą Chełm. Można to było zaobserwować m.in. na podstawie frekwencji w trakcie wyborów do rady dzielnicy. "Oruniacy" w niewielkim stopniu brali w nich udział.

Przed dwoma laty wyszła więc oddolna inicjatywa, aby oddzielić Górną Orunię od Chełmu. Był to pomysł mieszkańców Oruni Górnej. Rada Dzielnicy Chełm zgodziła się na to i podjęła wówczas uchwałę o podziale dzielnicy na dwie części: Chełm i Orunię Górną. Następnie inicjatywę przedstawiono radnym miasta Gdańska. Jednym z najbardziej zaangażowanych w tę sprawę w poprzedniej kadencji był radny PO, Adam Nieroda. Po przejściu całej procedury, zaczynając od uchwały intencyjnej, poprzez m.in. konsultacje społeczne, ostatecznie 30 sierpnia 2018 r. zdecydowano o utworzeniu kolejnej, 35 dzielnicy w naszym mieście, którą nazwano "Orunia Górna - Gdańsk Południe". Radni Miasta Gdańska przegłosowali uchwałę w tej sprawie.

Granicę tej nowej dzielnicy stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

Przegłosowana uchwała radnych Gdańska to pierwszy etap kształtowania się nowej dzielnicy. Teraz przyszedł czas na przyjęcie jej statutu. W najbliższą środę, 21 listopada, rozpoczynają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Swoje opinie i uwagi będzie można zgłaszać do 4 grudnia 2018 r. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tę dzielnicę.

Ewentualne uwagi będzie można zgłaszać poprzez formularz, który osobiście trzeba wypełnić i złożyć w siedzibie Biura Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1 (w godzinach pracy Biura) lub drogą elektroniczną (w wersji edytowalnej) na adres: brm1@gdansk.gda.pl.


Projekt statutu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe i formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej: https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze.


Dodatkowo 28 listopada br., o godz. 16, w Nowym Ratuszu (w Sali Obrad), przy ul. Wały Jagiellońskie 1, odbędzie się otwarte spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wyrazić opinie oraz złożyć propozycje do projektu statutu nowej dzielnicy.

Po zakończeniu konsultacji i przeanalizowaniu zgłoszonych uwag zostanie opracowany raport podsumowujący, którego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
***