PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2016

A
A
     - wybrane projekty


ANIOŁKI – 146 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 1815

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku

56000,00

459

2

Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce

54000,00

398

5

Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I

9520,00

393

3

Plac zabaw przy Wroniej Górce

50000,00

323

1

Modernizacja boiska przy Wroniej Górce

3100,00

242

Pozostało:   23 380 zł 

 

BRĘTOWO – 185 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 3982

Numer projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

Na Niedźwiedzim Szlaku

52000,00

1706

2

Leśny Świat Dzieci

125000,00

1534

3

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Brętowo.

35000,00

255

4

Osiedlowe Centrum Wypoczynku i Rekreacji

26433,00

246

5

Chodnik dla Góralskiej cz. I

179999,00

241

Pozostało:   8 000 zł 

 

BRZEŹNO – 262 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 4525

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"

262000,00

1075

1

Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno

180000,00

1065

4

Ogólnodostępne boisko piłkarskie w Brzeźnie

262000,00

729

8

LATARNIA MORSKA - stylizowane oświetlenie na Placu Sąsiedzkim w Brzeźnie!

40000,00

500

9

Kraniki do opłukiwania stóp przy wyjściu z plaży

130000,00

435

6

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Brzeźno.

50000,00

293

7

BRZEŹNO Rewitalizacja "Sadu Sąsiedzkiego" - obok "Placu Sąsiedzkiego" (za Projektornia GAK, dawną "Cebulką")

5000,00

199

2

Dawny cmentarz w Brzeźnie - tablica pamiątkowa

2000,00

144

5

Informacja dla mieszkańców jak mądrze karmić Łabędzie i Kaczki

4000,00

85

Pozostało:   0 zł 

 

CHEŁM -772 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 16 489

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

 Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm

600000,00

2572

7

Park zabaw linowy z nawierzchnią poliuretanową bezpieczną w Jarze Wilanowskim zgodnie z projektem ZDiZ

272000,00

1969

2

Minibus na Oruni Górnej.

761005,00

1776

1

RODZICE-DZIECIOM Nowoczesny Park Zabaw dla młodszych i starszych na terenie SP nr 8 przy ul. Dragana

330000,00

1676

12

Ulica Kampinowska bezpieczna i przyjazna mieszkańcom

590000,00

1397

8

Sprawnościowy plac zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej

240000,00

1318

5

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego Orunia Górna

355000,00

1148

11

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Chełm.

95000,00

837

13

BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

600000,00

822

10

Place sąsiedzkie w Parku Rekreacyjnym Jar Wilanowska, zbiornik Madalińskiego

400000,00

817

4

Modernizacja schodów terenowych pomiędzy ulicami: Emilii Hoene i Granitową.

150000,00

714

14

Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała

60000,00

696

6

Plac zabaw na terenie MOSiR przy ul. Zielonogórskiej na Chełmie

120000,00

480

9

Uliczne kosze na śmieci

2000,00

267

 Pozostało:   15 000 zł

 

JASIEŃ – 249 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 5007

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym

124500,00

2506

4

Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).

50000,00

750

3

Skwer w Szadółkach

100000,00

651

5

Utwardzenie ul. Limbowej (Jasień)

80000,00

480

6

Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)

5000,00

297

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Jasień.

48000,00

252

7

Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)

6000,00

71

 Pozostało:   15 500 zł


KOKOSZKI – 200 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 6802

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).

200000,00

4002

1

Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Budowlanych w Gdańsku Kokoszkach - budowa dodatkowych szatni.

150000,00

1880

3

Nowy i bezpieczny plac zabaw oraz teren rekreacyjno - sportowy - Karczemki

190000,00

920

Pozostało:   0 zł

 

KRAKOWIEC-GÓRKI ZACHODNIE – 105 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 856

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczycką.

105000,00

561

2

Pusty Staw; Krakowiec - Górki Zachodnie; sport, rekreacja, wypoczynek.

105000,00

250

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie.

25000,00

45

Pozostało:   0 zł

 

LETNICA – 96 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 1149

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w części ulicy Narwickiej.

96000,00

668

2

 Zagospodarowanie ogrodzonego terenu na plac rekreacyjno-sportowy wielopokoleniowy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów (okolice Stalowej, Starowiejskiej)

96000,00

481

Pozostało:   0 zł 

 

MATARNIA – 160 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 3579

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

5

Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.

160000,00

1540

1

NOWOCZEŚNIE, ZDROWO, SPORTOWO - budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rowerowej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

160000,00

1138

2

BUDOWA CHODNIKÓW - KLUKOWO

160000,00

641

4

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Matarnia.

35000,00

185

3

Montaż progu zwalniającego na ulicy Podchorążych.

6000,00

75

Pozostało:   0 zł

 

MŁYNISKA – 120 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 707

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO

93500,00

305

1

BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

22000,00

201

3

URZĄDZENIA GIMNASTYCZNE DLA NASZEGO ZDROWIA

30000,00

164

2

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Młyniska.

25000,00

37

Pozostało:   4 500 zł 

 

NOWY PORT – 220 000

LICZBA GŁOSÓW – 2686

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

NOWY Nowy Port

220000,00

1614

4

Postawienie latarni ulicznych przy ulicy Mylnej pomiędzy ulicami Na Zaspę - Strajku Dokerów i Wolności

34000,00

508

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Nowy Port.

45000,00

321

3

Budowa infrastruktury odwodnieniowej ulicy Na Zaspę.

220000,00

243

Pozostało:   0 zł


OLIWA – 317 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 5943

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

5

Place zabaw i zielone skwery Oliwy

317000,00

2202

3

Ostatni Pachołek

317000,00

1739

2

fontanny napowietrzające na stawach oliwskich

112000,00

1080

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Oliwa.

60000,00

490

4

Wielki Brat Patrzy! Rozbudowa monitoringu miejskiego w Oliwie.

198000,00

432

Pozostało:   0 zł

 

OLSZYNKA – 122 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 1133

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

Budowa chodnika i schodów przy Szkole SP 59 oraz oświetlenia ulicy Miedza.

120000,00

718

2

Budowa pływających pomostów cumowniczych nd Opływem Motławy w dzielnicy Olszynka

122000,00

415

Pozostało:   2 000 zł

 

ORUNIA-ŚW.WOJCIECH-LIPCE – 291 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 4070

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW

150000,00

1311

2

Monitoring wizyjny - Park Oruński

160000,00

942

5

Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej

35000,00

537

4

Oruński Uniwersytet III Wieku

20000,00

395

3

Remont  200 mb. chodnika w Św.Wojciechu!

51000,00

375

7

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Orunia - Św.Wojciech-Lipce.

55000,00

294

6

Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzył tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji?

25000,00

216

Pozostało:   10 000 zł


OSOWA – 283 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 6791

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły

283000,00

2651

4

5 x TAK dla wiat - wiaty przystankowe w Osowej.

264000,00

1920

3

Ławki w ciągach pieszych osiedla Gdańsk Osowa

26000,00

1122

2

utwardzenie ul. Woźnicy

280000,00

606

5

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Osowa.

55000,00

492

Pozostało:   0 zł

 

PIECKI-MIGOWO – 430 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 13329

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

7

Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania

200000,00

2424

10

CENTRUM SPORTOWE MORENA

350000,00

2264

4

Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana

200000,00

2234

9

Rewitalizacja stawu na osiedlu "Nad wodą"

60000,00

1474

1

NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ UL. MARUSARZÓWNY PIECKI-MIGOWO

300000,00

1120

3

modernizacja schodów zewnętrznych do Przychodni Morena

60000,00

934

5

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Piecki - Migowo.

70000,00

836

6

DOM SĄSIEDZKI PIECKI-MIGOWO 2015

60000,00

810

2

poszerzenie chodnika ul. Belgradzka / BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

16000,00

735

8

przyrządy gimnastyczne do Street Workout'u

50000,00

498

Pozostało:   14 000 zł 

 

PRZERÓBKA – 139 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 2906

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA

138000,00

1572

1

Remont ulicy Karola Dickensa

138000,00

1180

2

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przeróbka.

30000,00

154

Pozostało:   1 000zł 

 

PRZYMORZE MAŁE – 288 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 1958

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

Plac zabaw i siłowania na Przymorzu Małym

137000,00

717

1

Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.

100000,00

523

3

Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.

51000,00

376

4

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przymorze Małe.

60000,00

342

Pozostało:   0 zł 

 

PRZYMORZE WIELKIE – 490 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 6919

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

Remont chodnika wzdłuż ulicy Jagiellońskiej.

350000,00

3212

4

Plac Sportów Miejskich - obiekt do treningu parkour, streetworkout, crossfit, gimnastyki. Tor przeszkód dla każdego, strefa dla dzieci z parkiem trampolin.

490000,00

1723

3

Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim

76000,00

826

5

Modernizacja Skateplazy w Parku im. Ronalda Reagana

490000,00

719

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Przymorze Wielkie.

95000,00

439

Pozostało:   64 000 zł

 

RUDNIKI – 97 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 219

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

Budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza. Dzielnica Rudniki.

97000,00

206

2

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Rudniki.

40000,00

13

Pozostało:   0 zł

 

SIEDLCE – 271 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 4100

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

Remont schodów - ul. Zakopiańska i Tarasy

125000,00

1563

1

Renowacja placu zabaw - Siedlce

211100,00

1118

5

Monitoring na Siedlcach

170000,00

616

6

Teren rekreacyjny z placem zabaw dla psów

271000,00

568

2

Remont ulicy Wieniawskiego oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych

160000,00

164

3

Remont ulicy Bystrzyckiej

271000,00

71

Pozostało:   146 000 zł


STOGI – 237 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 9221

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

5

Pusty Staw; Stogi; sport, rekreacja, wypoczynek

105000,00

3180

2

DZIELNICOWY PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŹY I DOROSŁYCH NA STOGACH - ETAP I -  KONTYNUACJA BUDOWY

237000,00

2547

3

Remont drogi, chodnika oraz wykonanie miejsc parkingowych za blokami przy ul. Stryjewskiego 33-39

237000,00

2491

4

Toaleta miejska na Stogach

100000,00

527

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Stogi.

50000,00

476

Pozostało:   32 000 zł


STRZYŻA – 155 000 ZŁ

LICZBA GŁOSÓW – 1051

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

Bezpieczna STRZYŻA

155000,00

473

1

PRZYJAZNA Strzyża

125000,00

380

3

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Strzyża.

30000,00

198

Pozostało:   0 zł

 

SUCHANINO – 232 000 ZŁ

LICZBA GŁOSÓW – 2548

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

1

Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich

232000,00

659

2

Bezpieczny plac zabaw dla dzieci na osiedlu Suchanino.

100000,00

606

5

Remont schodów wraz  z podjazdem dla wózków prowadzących do Kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbe i Przychodni Lekarskiej od strony ul. Powstańców Warszawskich

60000,00

382

4

Ratujmy zieleń przy ul. Beethovena

25000,00

361

6

Winda przy kładce na Suchaninie

230000,00

354

3

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Suchanino.

45000,00

186

Pozostało:   0 zł 

 

ŚRÓDMIEŚCIE – 481 000 ZŁ

LICZBA GŁOSÓW – 11067

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

12

Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku

400000,00

2240

13

Miejska przestrzeń rekreacyjna Biskupiej Górki i dawnej Piaskowni

135000,00

1677

3

Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary ( Długie Ogrody - Śródmieście)

60000,00

1391

1

Modernizacja parku rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku - ul. Łąkowa 61

140600,00

1051

14

Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw, boiskami

100000,00

965

6

Siłownia na powietrzu nad kanałem Raduni 

70100,00

930

8

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Śródmieście.

95000,00

572

10

plac zabaw pod kasztanami

200000,00

475

11

plac zabaw śródmieście

150000,00

413

4

Zajęcia aktywizujące seniorów

15000,00

375

9

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Grobla IV poprzez montaż podwyższonych przejść dla pieszych

20000,00

286

5

RODZINNY KLUB - wsparcie dzieci i rodzin z dzielnicy Śródmieście.

80000,00

285

2

siłownia napowietrzna

33900,00

278

7

5 szt. ławek od ul. Grodzkiej do ul. Wałowej

7500,00

129

Pozostało: 6 000 zł 

 

UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE – 383 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 9343

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

383000,00

2808

5

Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Wieżyckiej (od ul. Świętokrzyskiej do chodnika łączącego ul. Porębskiego ze Szkołą Podstawową nr 12).

376000,00

2522

3

Budowa boiska przy ul. Cedrowej - facebook.com/BoiskoPrzyCedrowej

383000,00

1847

2

Rozbudowa placu zabaw z elementami sportowymi

100000,00

1621

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

80000,00

545

Pozostało:   0 zł 

 

VII DWÓR – 136 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 2213

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości

21340,00

543

3

Wykonanie miejsc postojowych

120000,00

464

4

Nowe miejsca postojowe.

92565,00

431

5

KORZENIE - miejsce zabaw i aktywnej rekreacji przy wejściu do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

136000,00

392

1

Nowe Chodniki na VII Dworze

136000,00

383

Pozostało:  22 095 zł 

 

WRZESZCZ DOLNY – 425 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 9809

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA  HISTORIA  ZOBOWIĄZUJE!

398000,00

4756

1

MAGICZNA ULICZKA Dolnego Wrzeszcza

110000,00

1535

6

Założenie oświetlenia, remont chodnika oraz postawienie miejskich koszy na śmieci na ulicy Danusi

86500,00

1239

4

Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – LAMPY i MONITORING

190000,00

1196

2

REMONT KOKSOWEJ

260000,00

561

5

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

85000,00

522

Pozostało:   27 000 zł

 

WRZESZCZ GÓRNY – 416 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 11584

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych

257000,00

2571

13

Park Uphagena wizytówką Górnego Wrzeszcza!
Bezpieczny plac zabaw z terenem rekreacyjnym dla młodzieży i rodzin oraz miejsce do nauki jazdy na rowerze.

200000,00

1719

1

Urządzenie chodnika dla pieszych oraz co najmniej 20 miejsc postojowych dla samochodów użytkowników przebywających okresowo, w tym dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne.

180000,00

1243

2

Podleśna Polana - strefa D-boiska

150000,00

1126

12

"Siłownia pod chmurką"

48757,00

1089

11

Upragniony chodnik

200000,00

959

5

Wrzeszczańska ścieżka zdrowia

55000,00

798

3

Bezpieczna droga do szkoły - ścieżka przez park do Gimnazjum nr 26

50000,00

504

7

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Wrzeszcz Górny.

85000,00

489

8

Smocza Baza

40000,00

462

6

Remont drogi /wyjazdu

80000,00

221

10

Modernizacja oświetlenia, remont chodników oraz postawienie miejskich koszy na śmieci na ulicy Jana Uphagena

166000,00

217

9

Parking na zapleczu przychodni Jesionowa

150000,00

186

Pozostało:  9 000 zł


WYSPA SOBIESZEWSKA – 126 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 2252

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

2

Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego

120000,00

1698

3

Remont chodnika ul. Turystyczna od ul. Radosnej do ul. Tęczowej

50000,00

239

1

Doposażenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" przy ul. Jodowej róg ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej

23000,00

221

4

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

25000,00

94

Pozostało:  6 000 zł

 

WZGÓRZE MICKIEWICZA – 113 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 821

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

  Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy

113000,00

535

4

Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż ulicy Armii Krajowej

100000,00

204

1

Aktywny dzieciak - dodatkowe zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 14

7600,00

55

2

Wyznaczenie (wymalowanie) miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Nowogródzkiej

700,00

27

Pozostało:   0 zł

 

ZASPA MŁYNIEC – 269 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 5660

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców

269000,00

3374

2

Remont nawierzchni ulicy Startowej w dzielnicy Zaspa Młyniec

269000,00

1825

1

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Zaspa Młyniec.

50000,00

461

Pozostało:  5 660 zł

 

ZASPA ROZSTAJE – 258 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 5532

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

3

Budujemy boisko wielofunkcyjne

258000,00

2472

6

Uatrakcyjnienie rekreacji w parku - grill, bule i siłownia czyli sportowo i towarzysko w Parku w Parku im. Jana Pawła II

65000,00

1125

1

Remont schodów kładki dla pieszych nad Al. Jana Pawła II - schody od ul. Burzyńskiego

100000,00

642

4

Latarnie ledowe w Parku Millenium Gdańska

120000,00

555

5

Remont schodów kładki dla pieszych nad Al. Jana Pawła II - schody od strony Ścieżki Małgorzaty i Łukasza Szutenbergów tj. budynków Impro i Parku im. Jana Pawła II

90000,00

446

2

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Zaspa Rozstaje.

48000,00

292

Pozostało:   0 zł 

 

ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA – 326 000 zł

LICZBA GŁOSÓW – 1586

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

Remont chodnika przy SKM Żabianka

110000,00

581

1

Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.

63000,00

455

3

Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny

130000,00

296

2

KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

65000,00

254

Pozostało:   23 000 zł 

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE – 2 200 000 zł

KWOTA POZOSTAŁA Z PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH – 428 475 zŁ

LICZBA GŁOSÓW – 31 977

Numer

projektu

Tytuł

Koszt

Razem

4

Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości

2200000,00

6733

15

REMONT ULICY SIENNEJ -etap 2

2200000,00

3129

8

Dofinansowanie szczepień przeciw pneumokokom dla najmłodszych mieszkańców Gdańska

2000000,00

2882

3

Uruchomienie linii tramwajowej pomiędzy Dzielnicami: Nowym Port, Letnica, Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża

2000000,00

2066

10

Zielony Gdańsk - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

1446000,00

1911

22

Rekreacja, sport i kultura w Parku im. Jana Pawła II

1350000,00

1785

17

ANIMALS PATROL.

250000,00

1493

18

BRZEŹNO, WRZESZCZ, ZASPA, PRZYMORZE -> Aleja Hallera / Ulica Czarny Dwór - Promenada nad morze(m) - PIESI, ROLKARZE, ROWERZYŚCI

250000,00

1484

5

Naprawa zapadniętych studzienek kanalizacyjnych na al. Grunwaldzkiej

220000,00

1384

12

Skatepark-skateplaza im. Prasłowian, wzorowana na największej w Polsce skateplazie w Lesznie o powierzchni 3000m2 oraz tor szkoleniowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

950000,00

1340

19

Remont ul. Piekarniczej, wykonanie uporządkowanych miejsc postojowych przy sądzie, budowa brakujących ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i urządzenie zieleni przy Stawu Piekarnicza.

1760000,00

1299

13

Gdańska woda zdrowia doda!

140000,00

1178

14

Ścieżka rekreacyjna (rolkowa) wokół zbiornika retencyjnego „Jabłoniowa”

600000,00

1048

16

Budowa boiska do gry w piłkę nożną

2200000,00

959

9

System ogólnodostępnych miejskich kanap rekreacyjnych

232620,00

723

6

Budowa odcinka drogi i chodnika - połączenie ulicy Michałowskiego z ul. Polanki

850000,00

603

7

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Zielonogórskiej 4.

2200000,00

474

2

Remont ulicy Antoniego Madalińskiego

621000,00

464

20

Ścieżka Biegowo – Rekreacyjna wraz z urządzeniami dla wszystkich mieszkańców Gdańska w Parku Steffensa w dzielnicy Aniołki

700000,00

326

1

PoStrzyżyny - Gdańsk ścina emisję CO2

250000,00

267

11

Polepszenie dostępu do sportu balonowego - kupno balonu na ogrzewane powietrze

280000,00

239

21

Spis powszechny kotów wolno żyjących na terenie miasta Gdańska.

220000,00

190

         Pozostało:   38 475 zł