PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trzeci Okręg Konsultacyjny - Zagospodarowanie terenu przy Piekarniczej

A
A

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku - Etap I

Celem zadania było podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu.

W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej. Prace obejmowały wycinkę oraz karczowanie drzew i krzewów, odtworzenie tras i punktów wysokościowych, wykonanie nawierzchni, plantowanie i humusowanie skarp, oczyszczenie zbiornika retencyjnego oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, zestaw do ćwiczeń, palisady etc.)

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: Piotr Kujawski Projektowanie oraz PPU BIMEL Sp. z o. o.

Prace zakończono 10 grudnia 2014 r.

261 122 zł