PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trzeci Okręg Konsultacyjny - SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG nr 20 w Gdańsku)

A
A

SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG nr 20 w Gdańsku)

Celem inwestycji było zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i nauki na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

  • zewnętrzne roboty budowlane związane z rozbiórką nawierzchni płyt chodnikowych i wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej,
  • roboty elektryczne związane z instalacją oświetlenia,
  • roboty sanitarne wynikające z przebudowy kanalizacji deszczowej,odwadniającej oraz przebudowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły,
  • dostawę i montaż urządzeń technologicznych fontanny wraz z automatyką,
  • montaż elementów małej architektury.

Jednostka realizująca: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zadanie zakończone.

591 630 zł