PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trzeci Okręg Konsultacyjny - Dokumentacja Piecewska

A
A

Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom

Celem zadania była naprawa istniejącej infrastruktury drogowej i podniesienie estetyki ulicy Piecewskiej.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na modernizację odcinka ul. Piecewskiej od skrzyżowania z ul. Jaśkowa Dolina do skrzyżowania z ul. Rakoczego.

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: "Highway B. P." Sp. z o. o.

Prace zakończono 30 października 2014 r.

46 740 zł