PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sprawdź, kto będzie realizował wygrane projekty

A
A

Projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zostały już przypisane do budżetów odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Tu warto przypomnieć i podkreślić, że projekty są zgłaszane i wybierane przez mieszkańców, ale ponieważ Budżet Obywatelski jest częścią całego budżetu Miasta Gdańska to zadania wybrane w głosowaniu są w dalszych etapach traktowane jak każde inne miejskie przedsięwzięcie. I tak, inwestycje są realizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, drobniejsze remonty najczęściej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub Gdańskie Nieruchomości (w zależności kto jest administratorem terenu), a projekty sportowe, kulturalne czy społeczne przez odpowiednie merytorycznie jednostki. Sami wnioskodawcy mają jednak możliwość wpływu na kształt realizacji projektów na etapie projektowania lub przygotowywania zakresu działań.

Poniżej lista projektów wraz z wydziałem/jednostką realizującą:

Projekty wygrane