PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pierwszy Okręg Konsutlacyjny - Remont ul. Siennej

A
A

Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnie chodnika

Celem zadania było wykonanie nawierzchni ulicy z wykorzystaniem istniejących nawierzchni jako podbudowy oraz wykonanie chodnika wzdłuż ulic.

W ramach przedmiotowego zadania wyremontowano nawierzchnie jezdni ul. Siennej na odcinku od Trasy Sucharskiego do ul. Kaczeńce, wykonano powierzchniowo utrwalone pobocze oraz humusowanie terenów zielonych.

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawcy: "Highway B. P." Sp. z o. o. oraz "WPRD Gravel" Sp. z o. o.

Prace zakończono 30 sierpnia 2014 r.

569 100 zł