PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pierwszy Okręg Konsultacyjny - Pusty Staw

A
A

Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek

Celem zadania było stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego, w tym poprowadzenie tras spacerowych o nawierzchni naturalnej, budowę placu zabaw z urządzeniami siłowymi, zlokalizowanymi wzdłuż trasy spacerowej.

Wykonano następujące prace:

  • zagospodarowanie zieleni,
  • roboty ziemne,
  • budowę ciągów pieszych,
  • wyposażenie w elementy małej architektury (zabawki, ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, urządzenia siłowni zewnętrznej),
  • remont istniejącego przepustu,
  • uporządkowanie terenu.

Jednostka odpowiedzialna: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawca: "Trakt" Sp. z o. o.

Prace zakończono 21 listopada 2014 r.

621 170 zł