PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pierwszy Okręg Konsultacyjny - Park Wolności

A
A

Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie

Celem zadania było podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego.

W ramach realizacji zadania zagospodarowano teren przy ZSO nr 5 przy ul. Na Zaspę 31A poprzez wykonanie prac rozbiórkowych, przeprowadzenie prac ziemnych, wybudowanie ścieżek pieszych, zagospodarowanie zieleni, zakup oraz montaż elementów małej architektury (drewnianej altany, ławek, koszy na śmieci, stolików do gier, tablicy). Zamontowano także stojak dla rowerów i skuterów oraz kamery.

Jednostka odpowiedzialna: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawca: P. W. "MIZAN"

Prace zakończono 1 grudnia 2014 r.

202 138 zł