PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Piąty Okręg Konsultacyjny - Remont ul. Startowej

A
A

Remont nawierzchni ul. Startowej

Celem zadania był gruntowny remont warstw nawierzchni ul. Startowej wraz z infrastrukturą krawężnikową.

W ramach realizacji zadania zmieniono rodzaj nawierzchni na bitumiczną, rozebrano i zamontowano nowe krawężniki, wyregulowano studzienki i wpusty ściekowe.

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: WPRD Gravel Sp. z o. o.

Prace zakończono 30 sierpnia 2014 r.

684 882 zł