PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Piąty Okręg Konsultacyjny - Ativ Park

A
A

Aktiv Park Przymorze

Celem zadania była poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej dzielnicy poprzez stworzenie centrum wypoczynku dla jej mieszkańców.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono roboty ziemne, wykonano bezpieczną nawierzchnię z tworzyw sztucznych pod urządzenia placu zabaw i siłowni. Zagospodarowano także zieleń, zamontowano elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury.

Jednostka odpowiedzialna: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawca: "NOVUM"

Prace zakończono 17 listopada 2014 r.

325 918 zł