PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kwota BO 2021 i podział środków

A
A

KWOTA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 I PODZIAŁ ŚRODKÓW


Skąd pochodzą środki finansowe na Budżet Obywatelski?

Na Budżet Obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdańska.

Prezydent corocznie określa kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski na dany rok, z zachowaniem warunku, że kwota budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków Gminy Miasta Gdańska zawartej w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz ustala maksymalny szacowany koszt projektu ogólnomiejskiego.

Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na pule obejmujące:

  1. projekty dzielnicowe;
  2. projekty ogólnomiejskie.

Skąd mam wiedzieć czy projekt jest ogólnomiejski czy dzielnicowy?

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Osoba zgłaszająca wniosek powinna się zastanowić się czy korzystać z niego będą mieszkańcy jednej dzielnicy, czy ma on służyć szerszej grupie gdańszczan i swoim zasięgiem obejmować więcej niż jedną dzielnicę

Jaki jest podział środków?

Środki dzielone są według zasady: 80% kwoty przeznacza się na pulę środków dzielnicowych, 20% kwoty na pulę środków ogólnomiejskich.

Pula środków na projekty dzielnicowe jest dzielona na poszczególne dzielnice według zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy.

Na projekty zielonego budżetu obywatelskiego przeznacza się 20% puli środków na projekty dzielnicowe danej dzielnicy oraz 30% puli środków na projekty ogólnomiejskie

Jaka jest wysokość Budżetu Obywatelskiego 2021?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 18 428 001 zł

Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie wynosi 3 603 700 zł , w tym na projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego wydzielono kwotę 1 080 000 zł.

Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe wynosi 14 824 301 zł, w tym na projekty dzielnicowe Zielonego Budżet Obywatelski wydzielono kwotę 2 880 000 zł.

Skąd mam wiedzieć jaki jest koszt projektu?

W celu oszacowania potencjalnego kosztu można skorzystać z cennika miejskiego tutaj. Natomiast przykładowy koszt realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego znaleźć możemy tutaj. Na jego podstawie możemy wstępnie oszacować koszt naszego projektu. Dodatkowo w okresie składnia wniosków wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta Gdańska (np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) pomogą m.in. oszacować koszty, sprawdzić własność gruntu czy plany zagospodarowania przestrzennego. Warto skorzystać z tej możliwości, by w trakcie oceny projektów najważniejsze parametry projektu były spełnione. Lista wszystkich osób, które mogą udzielić pomocy dostępna jest tutaj.

 

Kwoty budżetów dla projektów dzielnicowych

 

Nazwa

Łączna kwota
dla dzielnicy

(zł)

Kwota dla dzielnicy
z BO 2020

(zł)

Zielony Budżet Obywatelski

(zł)

Projekty dzielnicowe

(zł)

Aniołki

280 722

6 000

56 144

230 577

Brętowo

328 383

0

65 677

262 707

Brzeźno

405 371

0

81 074

324 297

Chełm

737 813

230

147 563

590 480

Jasień

503 004

15 649,5

100 601

418 053

Kokoszki

365 681

0

73 136

292 544

Krakowiec-Górki Zachodnie

236 097

0

47 219

188 877

Letnica

227 136

0

45 427

181 708

Matarnia

303 727

0

60 745

242 982

Młyniska

250 372

3 000

50 074

203 298

Nowy Port

363 156

50 600

72 631

341 124

Oliwa

459 436

0

91 887

367 549

Olszynka

255488

0

51 098

204 391

Orunia Górna - Gdańsk Południe

532 595

1 560

106 519

427 636

Orunia-Św. Wojciech-Lipce

439 005

0

87 801

351 204

Osowa

467 176

8 900

93 435

382 641

Piecki-Migowo

655 676

0

131 135

524 541

Przeróbka

272 734

192 800

54 547

410 987

Przymorze Małe

457 554

0

91 511

366 043

Przymorze Wielkie

654 026

0

130 805

523 221

Rudniki

224 165

0

44 833

179 332

Siedlce

417 649

0

83 530

334 119

Stogi

379 774

0

75 955

303 819

Strzyża

295 591

0

59 118

236 473

Suchanino

377 216

19 242

75 443

321 015

Środmieście

622 306

0

124 461

497 845

Ujeścisko-Łostowice

642 655

200

128 531

514 324

VII Dwór

264 350

0

52 870

211 480

Wrzeszcz Dolny

582 369

0

116 474

465 895

Wrzeszcz Górny

570 734

2 369,5

114 147

458 957

Wyspa Sobieszewska

261 149

1 650

52 230

210 569

Wzgórze Mickiewicza

247 534

0

49 507

198 027

Zaspa-Młyniec

423 161

122 100

84 632

460 629

Zaspa-Rozstaje

421 099

0

84 220

336 879

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

475 097

0

95 019

380 078