Informacje o wyborze firmy IMPLYWEB oraz informacje o przyczynach nieprawidłowych wyników głosowania

A
A
Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2018 r.

W związku z pytaniami o proces wyboru firmy IMPLYWEB, treść umowy oraz szczegóły dotyczące błędu, który spowodował nieprawidłowe wyniki głosowania, poniżej odpowiedzi na pytania spływające do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

1. Procedura zapytania ofertowego na wybór firmy obsługującej głosowanie BO 2018.

Opierając się na Zarządzeniu Nr 520/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2014 r. dnia 3 lutego zostało wysłane zapytanie ofertowe do trzech firm na realizację przedmiotu zamówienia: usługa elektronicznego systemu (obsługa naboru wniosków, weryfikacji i głosowania)  do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku".

Zapytanie zostało skierowane do trzech firm: Asseco Data System S.A., IMPLYWEB Ewa Pawłowska, R- Soft Studio Sp. z o.o.

Każda z firm przesłała ofertę w wyznaczonym terminie do dnia 8 lutego 2017 r. do godz. 10.00.

Kryterium oceny ofert była cena. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma IMPLYWEB. Wybór firmy został potwierdzony przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

Poniżej treść zapytania ofertowego oraz przesłane oferty.

Zapytanie ofertowe wraz z ofertami 3.63 MB

2. Pełna treść umowy wraz z załącznikami, zawartej przez Miasto Gdańsk z firmą Implyweb obsługującą głosowanie BO 2018

Pełna treść umowy zamieszczona została na stronie BIP dnia 9 listopada 2017 r. Treść umowy widnieje w odpowiedzi na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej (numer rejestracji pisma: 333518, numer CRW 539/2017).

Link do strony poniżej.

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/informacja-publiczna?archiwum=rw

3. Pełen raport techniczny z opisem i kodem źródłowym błędu lub błędów które spowodowały zniknięcie tysięcy głosów.

Opis błędu przekazany przez firmę IMPLYWEB poniżej.

Opis błędu 336.48 KB

 

4. Lista wszystkich projektów BO 2018 wraz z ich numerami ID, które - wedle przedstawicieli firmy - decydowały o stopniu poszkodowania poszczególnych projektów przez błąd systemu głosowania.

Lista numerów ID projektów poniżej.

Numery ID projektów budżetu obywatelskiego 85.5 KB

5. Pełne wyjaśnienia firmy Implyweb (w tym pliku prezentacji Implyweb pokazanej na spotkaniu z autorami projektów BO które odbyło się 6 listopada w siedzibie ECS)

Prezentacja firmy IMPLYWEB przedstawiona podczas spotkania z wnioskodawcami dnia 6 listopada 2017 r. poniżej. O uzupełnienie wyjaśnień zwróciliśmy się do firmy IMPLYWEB.

Prezentacja IMPLYWEB_spotkanie z wnioskodawcami 6 listopada w Europejskim Centrum Solidarności 166.76 KB

Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej