PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

EWALUACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

A
A

Wrześniowe głosowanie na projekty i wybranie części z nich do realizacji w latach 2020/2021 to nie koniec całego procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego. Pozostaje ostatni element – ewaluacja, czyli sprawdzenie co zadziałało, a co nie w tegorocznej edycji BO. Zebrane wnioski pozwolą dostosowywać Budżet Obywatelski do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Ewaluacja będzie dotyczyć elementów, które można ocenić w obszarze organizacyjnym przebiegu BO oraz uwzględni kwestie regulaminowe ujęte w uchwale regulującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Ewaluacji nie będą natomiast podlegały kwestie ujęte są w ustawie o samorządzie gminnym.

Sprawy organizacyjne to np. promocja BO, organizacja procesu składania projektów, głosowania i realizacji. To temat zarówno do dyskusji z mieszkańcami, jak i wewnętrzna ewaluacja w Urzędzie Miejskim i jednostkach zaangażowanych w proces budżetu obywatelskiego.

Natomiast kwestie zasad i regulaminu to elementy określone w uchwale Rady Miasta Gdańska. Zebrane wnioski i propozycje zmian w tym z zakresie będą musiały ostatecznie być zaakceptowane przez radnych.

W ramach ewaluacji planowana jest ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców i oddzielna ankieta dla wnioskodawców (link do ankiet zostanie przesłany mailowo). Link do ankiety dla mieszkańców tutaj.

Jest także możliwość zgłaszania uwag czy propozycji na adres mailowy budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

Dodatkowo planowane są dwa spotkania warsztatowe dla mieszkańców i jedno dla wnioskodawców. Każda uwaga czy wniosek jest możliwy do zgłoszenia, chcielibyśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na poniższe tematy:

  1. Co zadziałało po tegorocznym budżecie obywatelskim, a co nie? Które elementy regulaminu BO powinny być zmienione?
  2. Głosowanie: czy mieszkańcy wiedzieli, że od tego roku zniesiony został limit wieku w głosowaniu? Ja powinna odbywać się weryfikacja osób uprawnionych do głosowania.

Raport z ewaluacji będzie podstawą do organizacji kolejnej edycji BO w Gdańsku oraz przygotowania propozycji zmian w uchwale regulującej zasady i tryb konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.