PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Drugi Okręg Konsultacyjny - Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II

A
A

Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II

Celem inwestycji była popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono roboty ziemne, wycinkę drzew, budowę ciągu pieszego między zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II o dodatkowej funkcji drogi technologicznej, inne ciągi spacerowo - biegowe, wykonanie palisady z drenażem.

Jednostka realizująca: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zadanie zakończone.

361 476 zł