PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czwarty Okręg Konsultacyjny - Jaśkowy Zakątek

A
A

Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"

Celem zadania było zagospodarowanie małej przestrzeni publicznej służącej wypoczynkowi, edukacji i turystyce, poprzez zrewitalizowanie terenu zielonego nad Jaśkowym Potokiem.

W ramach realizacji zdania zaczęto pierwszy etap, w ramach którego wykonano roboty przygotowawcze i wycinkę zieleni, konstrukcję przyczółków mostku, mury oporowe przy zbiorniku na potoku, siedlisko dla ryb oraz renowację wylotu przepustu. Wykonano także dokumentację projektową.

Jednostka odpowiedzialna: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Wykonawca: ZUK Glincz

Prace zakończono 30 kwietnia 2015 r.

116 917 zł