PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Co to jest Budżet Obywatelski?

A
A

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy  co roku, decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z budżetu Gminy Miasta Gdańska.

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście.

Uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim to gwarancja realnego bezpośredniego wpływu na życie miasta.

Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, budżet obywatelski jest właśnie dla Ciebie.  

Projekty Budżetu Obywatelskiego dzielimy na:

Projekty dzielnicowe to projekty, które w sposób szczególny służą mieszkańcom danej dzielnicy.

Projekty ogólnomiejskie to projekty, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy.

 PAMIĘTAJ!

Projekt powinien:

  • należeć do zadań własnych gminy lub powiatu
  • być możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego
  • być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne
  • mieścić się w kosztach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie

Z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są  projekty dotyczące:

  • budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe (wyjątkiem są projekty, które proponują rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska)
  • budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna
  • polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej

     

Marta Dzierżawska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta