PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kwota BO 2021 i podział środków

A
A

KWOTA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 I PODZIAŁ ŚRODKÓW


Skąd pochodzą środki finansowe na Budżet Obywatelski?

Na Budżet Obywatelski przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdańska.

Prezydent corocznie określa kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski na dany rok, z zachowaniem warunku, że kwota budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków Gminy Miasta Gdańska zawartej w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz ustala maksymalny szacowany koszt projektu ogólnomiejskiego.

Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na pule obejmujące:

  1. projekty dzielnicowe;
  2. projekty ogólnomiejskie.

Skąd mam wiedzieć czy projekt jest ogólnomiejski czy dzielnicowy?

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Osoba zgłaszająca wniosek powinna się zastanowić się czy korzystać z niego będą mieszkańcy jednej dzielnicy, czy ma on służyć szerszej grupie gdańszczan i swoim zasięgiem obejmować więcej niż jedną dzielnicę

Jaki jest podział środków?

Środki dzielone są według zasady: 80% kwoty przeznacza się na pulę środków dzielnicowych, 20% kwoty na pulę środków ogólnomiejskich.

Pula środków na projekty dzielnicowe jest dzielona na poszczególne dzielnice według zasady: 50% środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50% środków jest dzielona na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy.

Na projekty zielonego budżetu obywatelskiego przeznacza się 20% puli środków na projekty dzielnicowe danej dzielnicy oraz 30% puli środków na projekty ogólnomiejskie

Jaka jest wysokość Budżetu Obywatelskiego 2021?

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 18 428 001 zł

Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie wynosi 3 603 700 zł , w tym na projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego wydzielono kwotę 1 080 000 zł. Należy jednak pamietać, że maksymalny szacowany koszt jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 000 000 zł, zaś ogólnomiejskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego to 360 000 zł.

Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe wynosi 14 824 301 zł, w tym na projekty dzielnicowe Zielonego Budżet Obywatelski wydzielono kwotę 2 880 000 zł.

Projekty dzielnicowe zgłaszane i realizowane są w 35 jednostkach pomocniczych Miasta. Granice dzielnic i kwotę przypadającą dla każdej z dzielnic określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 683/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia z dnia 1 czerwca 2020 r. (poniżej tabela).

 

Kwoty budżetów dla projektów dzielnicowych

 

Nazwa

Łączna kwota
dla dzielnicy

(zł)

Kwota dla dzielnicy
z BO 2020

(zł)

Zielony Budżet Obywatelski

(zł)

Projekty dzielnicowe

(zł)

Aniołki

280 722

6 000

56 144

230 577

Brętowo

328 383

0

65 677

262 707

Brzeźno

405 371

0

81 074

324 297

Chełm

737 813

230

147 563

590 480

Jasień

503 004

15 649,5

100 601

418 053

Kokoszki

365 681

0

73 136

292 544

Krakowiec-Górki Zachodnie

236 097

0

47 219

188 877

Letnica

227 136

0

45 427

181 708

Matarnia

303 727

0

60 745

242 982

Młyniska

250 372

3 000

50 074

203 298

Nowy Port

363 156

50 600

72 631

341 124

Oliwa

459 436

0

91 887

367 549

Olszynka

255488

0

51 098

204 391

Orunia Górna - Gdańsk Południe

532 595

1 560

106 519

427 636

Orunia-Św. Wojciech-Lipce

439 005

0

87 801

351 204

Osowa

467 176

8 900

93 435

382 641

Piecki-Migowo

655 676

0

131 135

524 541

Przeróbka

272 734

192 800

54 547

410 987

Przymorze Małe

457 554

0

91 511

366 043

Przymorze Wielkie

654 026

0

130 805

523 221

Rudniki

224 165

0

44 833

179 332

Siedlce

417 649

0

83 530

334 119

Stogi

379 774

0

75 955

303 819

Strzyża

295 591

0

59 118

236 473

Suchanino

377 216

19 242

75 443

321 015

Środmieście

622 306

0

124 461

497 845

Ujeścisko-Łostowice

642 655

200

128 531

514 324

VII Dwór

264 350

0

52 870

211 480

Wrzeszcz Dolny

582 369

0

116 474

465 895

Wrzeszcz Górny

570 734

2 369,5

114 147

458 957

Wyspa Sobieszewska

261 149

1 650

52 230

210 569

Wzgórze Mickiewicza

247 534

0

49 507

198 027

Zaspa-Młyniec

423 161

122 100

84 632

460 629

Zaspa-Rozstaje

421 099

0

84 220

336 879

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

475 097

0

95 019

380 078

Skąd mam wiedzieć jaki jest koszt projektu?

W celu oszacowania potencjalnego kosztu można skorzystać z cennika miejskiego tutaj. Natomiast przykładowy koszt realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego znaleźć możemy tutaj. Na jego podstawie możemy wstępnie oszacować koszt naszego projektu. Dodatkowo w okresie składnia wniosków wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta Gdańska (np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) pomogą m.in. oszacować koszty, sprawdzić własność gruntu czy plany zagospodarowania przestrzennego. Warto skorzystać z tej możliwości, by w trakcie oceny projektów najważniejsze parametry projektu były spełnione. Lista wszystkich osób, które mogą udzielić pomocy dostępna jest tutaj.