DODATKOWE GŁOSOWNIE - NA CZYM POLEGA?

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2018 r.

W dniach 15 - 21 stycznia 2018 r. odbędzie się dodatkowe głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018. Do drugiego głosowania uprawnionych jest 15 211 osób, które nie mają wykorzystanej pełnej puli punktów, które były do rozdysponowania podczas pierwszego głosowania w dniach 18.09-02.10.2017 r. (dotyczy głosowania samodzielnego, nie w punktach konsultacyjnych).

Podczas wsześniowo-październikowego głosowania w wyniku błędu w oprogramowaniu elektronicznego systemu do głosowania nie sumowały się punkty o dublujacej się liczbie tj. w sytuacji, kiedy mieszkańcy oddawali po jednym lub po dwa głosy na co najmniej dwa różne projekty. W takiej sytuacji system rejestrował głosy tylko przy jednym z projektów. Bład wystąpił wyłącznie w głosowaniu samodzielnym. W punktach konsultacyjnych zapis punktów był prawidłowy.

15 211 - to liczba osób, które nie mają zapisanej pełnej liczby 6 punktów, zatem o tych osób mógł wystąpić błąd w sumowaniu przydzielonych przez nich punktów. Dodatkowe głosowanie będzie zatem polegało na przydzieleniu pozostałych, niezapisanych wcześniej punktów.

PRZYKŁAD

Osoba X  przydzieliła 1 punkt na projekt dzielnicowy, kolejne 4 punkty na inny projekt dzielnicowy oraz 1 punkt na projekt ogólnomiejski - system elektroniczny podczas sumowania eliminował jedną jedynkę - 1 punkt - gdyż była to liczba powtarzajaca się. Zatem ostateczna liczba punktów zapisana przy głosowaniu osoby X to:

4 punkty na projet dzielnicowy i 1 punkt na projekt dzielnicowy lub ogólnomiejski.

Do dyspozycji, czyli do przydzielenia w dodatkowym głosowaniu pozostaje zatem 1 punkt.

W systemie elektronicznym dodatkowego głosowaniu mieszkańcy uprawnieni do głosowania będą widzieli zapisane wcześniej prawidłowo projekty i punkty na nie przydzielone, oraz pokazana będzie liczba punktów, które pozostały do przydzielenia. Projekty, których punkty zostały zapisane w pierwszym głosowaniu są wyłączone z listy do głosowania (zostaje zachowana intencja mieszkańca co do określonego przydziału punktów).

Na numery telefonów użyte przez wyżej wymieniną liczbę osób wysłane będą trzykrotnie wiadomości SMS z informacją o dodatkowym głosowaniu. Można też sprawdzić, czy jest się osobą uprawnioną do tego głosowania, wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl, lub dzwoniąc pod numer 58 323 65 75.

Więcej o treści SMS-ów tutaj


Podsumowanie informacji o dodatkowym głosowaniu:

  1. W systemie elektronicznym zaznaczone są projekty, których punkty zostały zapisane w głosowaniu w dniach 18.09-02.10.2017 r.
  2. W obecnym, dodatkowym głosowaniu każda osoba głosująca posiada indywidualną sumę punktów do przydzielenia, zależną od liczby punktów zapisanych w pierwszym głosowaniu.
  3. Projekty, których punkty zostały zapisane w pierwszym głosowaniu są wyłączone z listy do głosowania.
  4. Na projekty dzielnicowe można w sumie przydzielić 5 punktów, na projekt ogólnomiejski 1 punkt.
  5. Przydzielając punkty na projekty dzielnicowe w lewej części ekranu na bieżąco będzie uaktualnia liczba punktów, które pozostały do wykorzystania.
  6. Prosimy bardzo o uważne czytanie komunikatów i instrukcji, ponieważ głosowanie jest jednorazowe i nie ma możliwości ponownego oddania głosu. 
  7. Po zakończeniu głosowania na wskazany numer telefonu lub e-mail zostanie przesłana informacja z wybranymi projektami wraz z punktacją.