PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

2. Nowe przestrzenie zielone

A
A

Nowe przestrzenie zielone:

- przestrzenie publiczne kształtowane w zieleni;

- dopuszcza się ujmowanie kosztów wyposażenia służącego zabawie i rekreacji oraz elementów małej architektury pod warunkiem, że zaplanowane w projekcie wydatki w dominującej części obejmują zwiększenie ilości zieleni w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Gaj Ojców na Żabiance
Gaj Ojców na Żabiance
fot. Karol Stańczak

Przykładowe zagospodarowania terenu: