***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty przed spotkaniem z mieszkańcami

A
A

4 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Krasickiego 10 w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Brzeźno, wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta. Warsztaty miały na celu omówienie najważniejszych spraw, problemów i określenia potrzeb każdej dzielnicy, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań. W nowej formule spotkań z cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic.

Brzeźno to jedna z nadmorskich dzielnic Gdańska, która przez kilka wieków była spokojną osadą rybacką. Teraz staje się popularnym kąpieliskiem nie tylko wśród gdańszczan, ale zdobywa miano rozwijającego się turystycznie obszaru Gdańska. Zauważalnymi jest potrzeba podjęcia wielu działań nie tylko o charakterze inwestycyjnym ale również społecznym, kulturalnym czy sportowym. Na wiele z nich, podczas warsztatów, wskazali przedstawiciele społeczności lokalnej.

Dzielnica wymaga gruntownego wysprzątania, mieszkańcy mają poczucie wszechobecnego brudu i nieporządku. Faktem jest, że sami użytkownicy przyczyniają się do zaśmiecania i dewastacji otoczenia. Zmorą tu jest brak nawyku sprzątania po swoich psach. Skutecznym w takim wypadku działaniem mogłoby okazać się karanie właścicieli czworonogów wysokimi mandatami. Niestety, Straż Miejska nie jest w stanie zbyt często złapać właściciela na „gorącym uczynku”, co pozwalałoby skierować sprawę do sądu i nałożyć mandat. W takich sytuacjach znaczącymi są zeznania świadków, jednak nie wielu zgadza się na wszczynanie postępowania sądowego z ich udziałem. W opinii mieszkańców być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie opłat/podatku od posiadania psa. Pozytywnym działaniem mogłoby okazać się aktywizowanie przez szkoły dzieci i młodzieży do organizowania kampanii, akcji namawiających do sprzątania po swoich pupilach.

Skwer przy pętli tramwajowej jest nie tylko nowopowstałym miejscem rekreacyjnym Brzeźna, ale też miejsce w którym spotyka się koczujących lub śpiących mężczyzn, będących pod wpływem alkoholu. Być może przy okazji rewitalizacji znajdującego się w pobliżu Domu Zdrojowego, można by spróbować zaopiekować się takimi osobami. Dodatkowo, nieopodal skweru przy ul. Gałczyńskiego, na terenie przy pawilonach handlowych, stoi skupisko przepełnionych pojemników na śmieci, co wygląda mało estetycznie. Mieszkańcy chcą aby została tam postawiona wiata śmietnikowa, która w znaczny sposób poprawiłoby wygląd tego miejsca. Podobna sytuacja jest przy ul. Broniewskiego. Z informacji którymi dysponuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, część placu przy ul. Gałczyńskiego w niedalekiej przyszłości zostanie wyremontowana i zagospodarowana nowymi ławkami, odpowiednimi meblami gdańskimi, być może zyska też nowe nasadzenia.

Rada Dzielnicy kładła duży nacisk na konieczność wyremontowania pergoli znajdującej się przy Parku Brzeźnieńskim od ul. Zdrojowej. Pergola to poniekąd jeden ze znaków rozpoznawczych dzielnicy, tym bardziej że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dom Zdrojowy. Według mieszkańców zły stan pergoli w niektórych miejscach może być nie tylko mało estetyczny, ale może być też przyczyną wypadku. Spacer Prezydenta Pawła Adamowicza po dzielnicy będzie doskonałą okazją do przedyskutowania możliwości renowacji drewnianej konstrukcji.

Nie do pominięcia był również temat powstania miejskiego basenu. Po nowo otwartej pływalni na Stogach i  Brzeźno chciałoby mieć w swoich zasobach taki budynek. Mógłby on służyć nie tylko Brzeźnianom ale i mieszkańcom sąsiadującego Nowego Portu. Jako teren pod taką zabudowę wskazano grunty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10.

Mieszkańcy apelowali aby teren dawnej wioski rybackiej stanowiący unikat na skalę światową, nie stracił swojego „wiejskiego” zabytkowego charakteru. Miejsce to wymaga odtworzenia historycznego bruku. W planach Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajduje się projekt na wykonanie prac remontowych dla tego obszaru, jednak trzeba się upewnić czy obejmuje on również nawierzchnię. Jednostka jak najszybciej przekaże sprawdzone informacje członkom Rady Dzielnicy.

Tereny nadmorskie dzielnicy nie ułatwiają osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami dotarcia jak najbliżej wody. Słusznym postulatem zatem jest utworzenie na plaży (jak to ma miejsce na Stogach) podestów dochodzących prawie do samego morza. Przyszłoroczne plany Miasta dotyczące budowy toalet przy niektórych wejściach na plażę, mogłyby poniekąd rozwiązać powyższy problem poprzez utworzenie nieco dłuższych utwardzeń w kierunku wody.

Bardzo duże zaniepokojenie mieszkańców budzi pomysł dewelopera dotyczący budowy 8-kondygnacyjnego budynku w miejscu istniejącego sklepu przy ul. Gałczyńskiego 1. Zamiar realizacji tej inwestycji spotkał się z niezadowoleniem wielu mieszkańców oraz samej Rady Dzielnicy. Obecnie Miasto jest na wczesnym etapie postępowania i analizuje złożony przez inwestora wniosek o wydanie warunków zabudowy dla wskazanego miejsca. Założenia zostały przedstawione stronom postępowania.

Zwrócono również uwagę, że zaniedbane chodniki w Brzeźnie mocno utrudniają poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami. Potrzebne i oczekiwane remonty chodników: przy ul. Dunikowskiego, ul. Gdańska (odcinek pomiędzy sklepem Lidl i Biedronka),
ul. Broniewskiego – tutaj oprócz chodnika brak jest również oświetlenia, a rosnące tam drzewa wymagają pielęgnacyjnego cięcia. Ul. Gałczyńskiego przy pawilonach handlowych (teren za barem „Perełka”) – najgorszy stan chodników. Oczekiwany jest również kompleksowy remont ul. Mazurskiej.

Wnioskowano o wykonanie oświetlenia ulicy Puławskiego, które można by zrealizować przy okazji przyłączeń wykonywanych przez GPEC. Te kwestie należałoby przedyskutować z przedstawicielami spółki na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 26 lutego 2018 r.

Wolnymi wnioskami, które zapewne mieszkańcy będą chcieli szerzej przedyskutować
z zastępcami Prezydenta podczas spotkania w dniu 26 lutego br., będzie z całą pewnością jakość powietrza, które jest notorycznie zatruwane przez spółki Port Service i Siarkopol, jak również możliwość rozważenia pomysłu dot. przedłużenia Parku Reagana o działki znajdujące się przy
al. Hallera.

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Brzeźno odbędzie się 26 lutego 2018 r. od godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Krasickiego 10, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.  

***