***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport po warsztatach w dzielnicy Brętowo

25 maja Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w ramach cyklu pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” spotka się z mieszkańcami dzielnicy Brętowo. Ponieważ w tej kadencji spotkania odbywają się w nowej formule, poprzedziły je warsztaty w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku, które odbyły się 27 kwietnia. W warsztatach udział wzięli dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz jednostek miejskich

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2015 r.Data publikacji: 13 maja 2015 r.

25 maja Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w ramach cyklu pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” spotka się z mieszkańcami dzielnicy Brętowo. Ponieważ w tej kadencji spotkania odbywają się w nowej formule, poprzedziły je warsztaty w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku, które odbyły się 27 kwietnia. W warsztatach udział wzięli dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz jednostek miejskich (Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Straż Miejska), Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Radni Dzielnicy Brętowo, oraz dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 .

Poniżej publikujemy kwestie poruszane podczas spotkania, problemy oraz zaproponowane sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również wypracowane rodzaje i formy współpracy.

  1. REKREACJA:

Poruszana kwestia: Potrzeba zagospodarowania osiedlowych podwórek i terenów zielonych. Propozycja pozyskiwania środków finansowych poza środkami przeznaczonymi na działania Rady Dzielnic. Skąd można uzyskać dofinansowanie na inwestycje (rekreacja dla mieszkańców)?

Możliwości rozwiązania: Poprzez aktywne działania mieszkańców dzielnicy – przykładem takiego działania jest plac zabaw który pojawił się w 2013 roku przy ul. Podkarpackiej (dofinansowanie z grantów). Takich placów jest w mieście czterdzieści. Kolejny konkurs powinien zostać ogłoszony jeszcze w maju br. Formuła konkursu nie wymaga doświadczenia, więc do konkursu mogą przystąpić nowoutworzone organizacje pozarządowe. W Wydziale Programów Rozwojowych UMG można dopytać o szczegóły dot. konkursów grantowych, w tym: jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie.

 

  1. SPOŁECZNE:

Poruszana kwestia: Potrzeba zwiększenia przepływu informacji pomiędzy Urzędem, a mieszkańcami. Skuteczna informacja dotycząca realizowanych projektów, dofinansowania, inwestycji. Istotne informacje powinny dotrzeć do mieszkańców: co, jak, gdzie w naszym mieście. Należy wypracować skuteczny kanał informacyjny.

Możliwości rozwiązania: Rady Dzielnic, instytucje i organizacje pozarządowe funkcjonujące w Gdańsku mogą wesprzeć działania informacyjne miasta. Zarząd Dróg i Zieleni spotyka się z przedstawicielami Rad Dzielnic, poprzez pełnienie dyżurów w każdą pierwszą środę miesiąca – konieczność umówienia się na spotkanie.

 

  1. KOMUNIKACJA MIEJSKA:

Poruszana kwestia: Potrzeba poprawy komunikacji miejskiej z Matemblewa do budowanego przystanku PKM Brętowo.

Możliwości rozwiązania: Tworzone są obecnie plany połączenia komunikacji miejskiej z PKM. Budowana jest linia tramwajowa z dojazdem do PKM Brętowo. Kursy pojazdów komunikacji miejskiej analizowane są dla wszystkich przystanków pod względem natężenia ruchu i częstotliwości kursowania pojazdów. Po oddaniu do użytku PKM zostanie zmieniona częstotliwość i struktura funkcjonowania komunikacji miejskiej. W połowie czerwca 2015 r. będzie wyłoniony przewoźnik dla PKM


Poruszana kwestia: Pętla autobusowa przy ul. Góralskiej – łuk chodnika jest za duży w porównaniu z konstrukcją autobusu. Pojazd staje zbyt daleko od krawędzi chodnika, co uniemożliwia bezpieczne wysiadanie osobom niepełnosprawnym, matkom z wózkami.

Możliwości rozwiązania: Konieczność korekty – do pilnej interwencji.

 

Poruszana kwestia: Pętla przy Matemblewskiej – konieczność skorelowania rozkładu jazdy dojeżdżających tam dwóch linii  autobusów.

Możliwości rozwiązania: Konieczność poprawy rozkładu jazdy.

 

Poruszana kwestia: Zakorkowany wyjazd z Niedźwiednika w godzinach porannych. Dojazd do ronda De La Salle zajmuje 15-20 min.

Możliwości rozwiązania: Konieczność sprawdzenia i ew. dostosowania świateł na skrzyżowaniu.

 

  1. INWESTYCJE:

Poruszana kwestia: Obecnie trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Radę Dzielnicy Brętowo nt. powstania domu handlowo-usługowego (wybór jednego z dwóch operatorów). Miasto powinno wskazać miejsce, gdzie taki pawilon można postawić. Mieszkańcy wskazują na miejsce przy przystanku PKM Brętowo.

Możliwości rozwiązania: Na wskazanym terenie przy PKM możliwe jest dla usytuowanie  tam domu handlowego. Został uchwalony plan zagospodarowania, jednak Wojewoda Pomorski zakwestionował część jego zapisów dla wskazanego rejonu. Obecnie jest tworzony nowy plan dla określonej części, według sugestii wojewody. Przy przystanku PKM jest przewidziany plac z przeznaczeniem na integrację mieszkańców oraz dla obiektów do 2000 m2 czyli pod pawilon usługowo-handlowy. W planie przewidziane jest zagospodarowanie terenu wg sugestii mieszkańców.

Poruszana kwestia: Potrzeba oświetlenia latarniami ul. Dolne Migowo. Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzana Kryzysowego wyjaśnił, że oświetleniem zajmuje sie w połowie ZDiZ i Energa. Pieniądze na inwestycje znajdują się w Wydziale Programów Rozwojowych.

Możliwości rozwiązania: należy sprawdzić w jakiej hierarchii inwestycyjnej znajduje się ta ulica czy istnieje możliwość wykonania tam oświetlenia.

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO:

Poruszana kwestia: Dot. dzików. Mieszkańcy poprzez zaśmiecanie resztkami jedzenia terenów przy domach, wabią dziki.

Możliwości rozwiązania: Dziki odławiane są poprzez zwabianie w określone miejsce i następnie wywożone są przez Pracowników Lasów Państwowych daleko od siedlisk ludzi. Dodatkowo dziki są odstrzeliwane. Funkcjonuje odłownia, jednak potrzebujemy wsparcia Rady Dzielnicy w edukowaniu mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy będą dokarmiać dziki, to one nadal będą wchodzić na osiedla. Na wzgórzu między ul. Słowackiego, a ul. Matemblewską będzie prowadzony odstrzał dzików przez zawodowych myśliwych. Dodatkowo, nadal będą rozwieszane plakaty o niedokarmianiu dzików. Jeżeli ktoś zauważy dzika w pobliżu domostw to należy dzwonić pod nr alarmowy 986 - od godz. 18.00 do rana pełniony jest dyżur myśliwych, którzy interweniują w sprawie dzików.

 

Poruszana kwestia: Konieczna współpraca z instytucjami, w tym z Radą Dzielnicy, Strażą Miejską, w tym profilaktyki bezpieczeństwa edukacji w szkole – współpraca dla dobra całej społeczności szkolnej, dzielnicy. Wszystkie inicjatywy mają charakter otwarty. Potrzeba wieczornych patroli pieszych Straży Miejskiej.

Możliwości rozwiązania: Prowadzone są działania prewencyjne w zakresie realizowania programów o charakterze edukacyjnym, w tym: zachowanie czystości przez właścicieli psów, cyberprzemoc, festyny, patrole szkolne.

Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku poinformował, że z roku na rok zmniejsza się liczba zgłoszeń przyjmowanych od mieszkańców. Jest to spowodowane zmianą zachowań mieszkańców oraz realizacją programów prewencyjnych w dzielnicy.

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych
***