***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo w dzielnicy Brętowo

A
A

 

Kliknij w grafikę, aby powiększyć
Kliknij w grafikę, aby powiększyć

 

Problemy społeczne – wsparcie MOPR

W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Brętowo skorzystało 86 osób, co stanowiło 1,2% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim:

  • ubóstwo – 54%
  • niepełnosprawność – 42,9%
  • długotrwałą lub ciężką chorobę - 30,2%
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 18,3%


Stopa bezrobocia

Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 2,5%.

Bezpieczeństwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 81 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 10,8 przestępstw na 1000 mieszkańców.

Mieszkalnictwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy oddano do użytku 6 mieszkań.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

 

***