***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inwestycje zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego 2014-2018 w dzielnicy Brętowo

A
A

 

PROJEKTY Z 2018 ROKU


Chodniki Niedźwiednika

Projekt zakłada modernizację chodników zarówno części ul. Niedźwiednik, jak części ul. Góralskiej.

Planowany koszt realizacji – 233 000 zł

 

PROJEKTY Z 2017 ROKU


Wymiana chodnika przy ulicy Niedźwiednik

Fragment od Szkoły Podstawowej nr 38 do końca ulicy.

Koszt realizacji – 70 000 zł


Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 w Gdańsku

Koszt realizacji – 160 000 zł


Przejścia dostępne dla wszystkich – skrzyżowanie ulicy Góralska i Leśna Góra

Przebudowa przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Leśna Góra i Góralska, pierwsze pasy idąc od ul. Słowackiego z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych. Zadanie skierowane jest do osób starszych i chorych, rodziców z wózkami dziecięcymi, dzieci w wieku ok. 1,5 roku, uczących się chodzić, osób z ograniczoną mobilnością np. z tzw. „balkonikiem” czy laską, osób na wózkach inwalidzkich,niedowidzących czy cierpiących na autyzm.

Przebudowa zakłada:

- obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni

- zbudowanie strefy zatrzymania ( tzw. pole uwagi) po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym i prowadzeniem ścieżki orientacji

Koszt realizacji – 6 500 zł

 

PROJEKTY Z 2016 ROKU


Na Niedźwiedzim Szlaku

niedzwiedzi szlak


Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Niedźwiednik, przy szlaku wiodącym z Niedźwiednika do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Kompleks składa się z siłowni dla dorosłych i młodzieży oraz z mini placu zabaw dla dzieci.

Koszt realizacji – 146 000 zł.


Leśny Świat Dzieci

Renowacja placu zabaw za blokiem przy Leśnej Górze 8 na Niedźwiedniku. Plac o pow. 1600 m2 został właśnie ogrodzony i zabezpieczony przed dzikami. Wykonano:
- ciągi piesze;
- odtworzenie trawników;
- dostawę i montaż małej architektury;
- wykonanie dodatkowej piaskownicy;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod wszystkimi urządzeniami placu zabaw.

Koszt realizacji – 150 000 zł

 

PROJEKTY Z 2015 ROKU


Gdańsk trzyma poziom – lepsze chodniki (Wrzeszcz, Brętowo, Młyniska, Strzyża)

Modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie dzielnic Gdańska. W Brętowie były to ulice: Leśna Góra, Podkarpacka, Leśna Góra, Niedźwiednik.

Koszt realizacji całego projektu – 497 984 zł


Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolno żyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem

Na terenie okręgu czwartego: Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

Koszt realizacji całego projektu – 86 000 zł

 

PROJEKTY Z 2014 ROKU


Modernizacja chodników na terenie miasta: Gdańsk trzyma poziom – lepsze chodniki

Celem projektu była poprawa jakości warunków poruszania się pieszych w pięciu dzielnicach Gdańska: Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo/Niedźwiednik, Młyniska/Zielony Trójkąt. W Brętowie były to chodniki przy ulicy Leśna Góra i Podkarpacka.

Kosz realizacji całego projektu – 414 427 zł


Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera – Okrzei // Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka

Jedna z czterech inwestycji zawartych w projekcie była zrealizowana w Brętowie: Teren przy ul. Podkarpackiej – realizacja terenu zielonego obejmowała m.in. montaż urządzeń fitness, ławek, śmietników, uporządkowanie terenu.

Koszt realizacji – 48 278 zł

 

Opracowanie:
Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

 

***