***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

51. spotkanie prezydenta Gdańska z mieszkańcami

Po raz 51. prezydent Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami Gdańska na spotkaniu obywatelskim „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Tym razem w dzielnicy Brętowo, w którym uczestniczyło blisko 120 mieszkańców dzielnicy.

A
A

Po raz 51. prezydent Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami Gdańska na spotkaniu obywatelskim „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Tym razem w dzielnicy Brętowo, w którym uczestniczyło blisko 120 mieszkańców dzielnicy.

W bieżącej kadencji spotkania z mieszkańcami odbywają się w zmienionej formule. Poprzedza je warsztat z mieszkańcami dzielnicy oraz rekonesans terenowy, podczas którego jednostki miejskie otrzymują konkretne zadania do wykonania na danym obszarze. Raport z warsztatów, które odbyły się 27 kwietnia można znaleźć tutaj: https://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,37202.html

51. spotkanie z mieszkańcami odbyło się w poniedziałek 25 maja w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 i było trzecim spotkaniem w nowej formule.
Rozpoczęło się od wystąpienia prezydenta Pawła Adamowicza, który przypomniał mieszkańcom o inwestycjach zrealizowanych przez miasto na terenie Brętowa. Były to m.in. przystanek Pomorskiej Koeli Metropolitalnej (która w tym roku będzie uruchomiona), linie tramwajowe i drogi w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej III C, zbiornik retencyjny Jasień, boisko przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 (także przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciągu komunikacyjnego przy placówce), budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Karskiego.
Paweł Adamowicz poinformował też o zamiarze rozpisania konkursu na budowę przedszkola w Brętowie. Z planowanych inwestycji prezydent przypomniał o przebudowie sieci ciepłowniczej w ulicy Leśna Góra.

Prezydent przypomniał też o kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, która rozpoczęła się dziś. Kwota przeznaczona dla Brętowa w edycji 2016 roku to 185 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj: https://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,37432.html.

Następnie Paweł Adamowicz podziękował Justynie Rogińskiej – prezes Fundacji Sprawni Inaczej za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci.

W drugiej części spotkanie podzieliło się na cztery dyskusje tematyczne - prezydent Gdańska oddał do dyspozycji mieszkańców swoich trzech zastępców i Sekretarz Gdańska Danutę Janczarek, która zastępowała nieobecnego Piotra Grzelaka. W osobnych salach spotkali się oni z mieszkańcami i rozmawiali o konkretnych problemach.

Pytania kierowane do Wiesława Bielawski, zastępcy prezydenta ds. polityki przestrzennej dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, miejsca lokalizacji nowego przedszkola czy dróg związanych z Pomorską Koleją Metropolitalną.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej pytany był o możliwość powstania przedszkola publicznego na Niedźwiedniku, możliwość korzystania z boiska szkolnego i czy przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 może powstać basen. Pytano także o możliwość wygospodarowania miejsca na dom sąsiedzki.

Zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak nie mógł tym razem uczestniczyć w spotkaniu – zastąpiła go Sekretarz Miasta Danuta Janczarek. Odpowiadała na pytania o czystość, pielęgnację zieleni na osiedlu, mozliwość wykupu gruntów i podwórek, dojazd do ogrodów działkowych czy wydłużenia linii komunikacji zbiorowej.

Natomiast Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej pytany był o możliwość powstania miejsc parkingowych przed przychodnią, budowę ścieżek rowerowych i inwestycje w infrastrukturę drogową dzielnicy.

Na podstawie wszystkich przeprowadzonych podczas spotkania rozmów i ustaleń powstanie szczegółowy raport, który za około dwa tygodnie zostanie przedstawiony Radnym Miasta Gdańska z okręgu na spotkaniu podsumowującym, a potem na stronie www.gdansk.pl

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
***