Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Znamy finalistów konkursu BIHAPI

A
A

29 stycznia, w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się uroczysta Gala konkursu BIHAPI, organizowanego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange we współpracy z trzema miastami: Gdańskiem, Poznaniem oraz Warszawą. Podczas Gali wyróżniono 5 projektów, z czego najlepszym okazała się aplikacja „CoSieStao” autorstwa Pawła Koniecznego i Piotra Martyniaka.

Gospodarzem drugiej edycji konkursu BIHAPI (Business Intelligence Hackathon API) było Miasto Gdańsk, które jednocześnie udostępniło swoje dane w ramach projektu „Otwarty Gdańsk”. Z udostępnionych danych mogli korzystać uczestnicy projektu, aby zaprojektować innowacyjne aplikacje mobilne. – Gromadzone w Urzędzie Miejskim dane to nasze dobro publiczne, które udostępniamy, aby pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność naszych obywateli – mówił Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, który jednocześnie przywitał wszystkich zgromadzonych gości.

Do Europejskiego Centrum Solidarności zaproszono m.in. przedstawicieli miast; Wiceprezydenta Miasta St. Warszawy Michała Olszewskiego, Sekretarza Miasta Poznania Stanisława Tamm, a także Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska Piotra Muszyńskiego. Przedstawiciele miast wręczyli finalistom nagrody za najbardziej innowacyjne aplikacje mobilne.

Najlepszy projekt o nazwie CoSieStao to aplikacja dla świadomych mieszkańców miasta, która w przejrzysty i prosty sposób, poprzez wybranie obszaru miasta oraz interesujących zagadnień, informuje użytkowników o wartościowych wydarzeniach, odbywających się w najbliższej okolicy. Autorzy zwycięskiego projektu otrzymali nagrodę w wysokości 12 tys. zł oraz zaproszenie na międzynarodową konferencję BIS 2015 do Poznania.

Ponadto, Jury Konkursowe wyróżniło cztery dodatkowe aplikacje, których zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodą w wysokości 5 tys. zł. Wyróżniony został Paweł Borowiec za aplikację „IfCity”, która pozwala w lepszy sposób poznać miasto, szybko lokalizując interesujące nas obiekty, również hotele i nieruchomości, a także wskazuje możliwie najkrótszą drogę, którą trzeba pokonać, aby do nich dotrzeć. Jednocześnie aplikacja dostarcza statystyk i analiz, które pozwalają zrozumieć skomplikowaną strukturę aglomeracji. Drugą wyróżnioną aplikacją jest VIA CRM, wykonana przez Michała Sędzielewskiego, Pawła Rychlika oraz Tomasza Pindel. Autorzy zaproponowali drogę do wzorcowych relacji z pasażerami, projektując pierwszy na  świecie system do zarządzania relacjami z podróżnymi. Za pomocą platformy, pasażerowie w prosty sposób mogą wyrażać swoje opinie, poprzez stronę internetową, aplikację mobilną, SMS, telefon bądź media społecznościowe. Ponadto, pasażerowie na bieżąco informowani są o postępie obsługi zgłoszenia. Wyróżniono również aplikacje „Poczytaj mi”, która może okazać się cenna w przypadku kontaktów rodziców z dziećmi, gdy praca zawodowa wymaga częstych wyjazdów służbowych. Za pomocą aplikacji, zaprojektowanej przez Łukasza Krajewskiego, można czytać dziecku ulubioną bajkę, nawet wtedy, gdy obie strony dzieli wiele kilometrów. Dzięki połączeniu video, rodzic czytający bajkę, widzi reakcje dziecka, a dziecko może obserwować rodzica. Jednocześnie na ekranie będą wyświetlać się poszczególne strony wybranej bajki, a gdy jedna z osób postanowi zmienić stronę, u drugiej osoby zostanie to automatycznie zsynchronizowane. Ostatnim wyróżnionym projektem jest Stacz kolejkowy zaprojektowany przez Pawła Bielskiego, Mateusza Kimek, Andrzeja Jędrzejewskiego oraz Rafała Czapiewskiego. Aplikacja, w dosłownym słowa znaczeniu, bez względu na miejsce w którym użytkownik się znajduje,  poinformuje go o stanie kolejki w wybranych przez niego punktach. Aplikacja pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu, który można wykorzystać w bardziej twórczy sposób.

Druga część Gali została poświęcona prezentacjom. Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Polska Sebastian Grabowski, który przybliżył gościom cele konkursu BIHAPI. Następnie Doradca Prezydenta Miasta Gdańska Tomasz Nadolny opowiedział o polityce otwartości, która Miasto Gdańsk wspiera, a także o innowacyjnym projekcie „Otwarty Gdańsk”. Trzecim prelegentem był Dyrektor Sprzedaży Oracle Communication Tomasz Tomaszewski, który opowiedział o WebRTC.

Galę uświetnił występ Natalii Capelik Mujanga oraz zespołu „Insane”, pod kierunkiem Dariusza Osińskiego z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku.

BIHAPI to konkurs na stworzenie nowych, innowacyjnych aplikacji, programów, czy platform przy wykorzystaniu miejskich danych. Przykładem takich aplikacji mogą być rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa osób starszych, czy ochronie dzieci przed dostępem do nieodpowiednich treści w Internecie, a także aplikacje społecznościowe, przydatne w turystyce i rekreacji. W tegorocznej edycji, na wszystkich chętnych czekało ponad 81 API, czyli danych miast; Warszawy, Gdańska i Poznania oraz API Telco). Swoje pomysły zgłosiło ponad 100 osób z całej Europy. Do drugiego etapu przedostało się 67 projektów, z których ostatecznie, 29 stycznia, nagrodzonych zostało 5. Szczególna rola miast w tym przedsięwzięciu polega na udostępnieniu swoich danych publicznych np. geodezyjnych, o rozkładzie kursowania komunikacji miejskiej, Park & Ride, ścieżek rowerowych, miejsc sportu, edukacji, urządzeń użytku publicznego i innych. Dane te mogą być kluczowe w fazie projektowania, a następnie działania stworzonych aplikacji lub programów. 

Więcej informacji:
Bihapi: http://bihapi.pl/
Otwarty Gdańsk: https://www.gdansk.pl/otwartygdansk

Justyna Michalkiewicz (0)
GdanskLAB