Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zielony Kongres IBFM 2011 w Gdańsku

W dn. 06-08 maja 2011 r. w Gdańsku odbędzie się "22nd Annual Meeting of the International BFM Study Group - IBFM 2011". Jest to spotkanie jednych z najwybitniejszych naukowców z dziedziny onko-hematologii dziecięcej z całego świata. Obrady będą miały miejsce w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Organizatorzy przewidują udział ponad 450 osób z Polski i z zagranicy.

A
A

W dn. 06-08 maja 2011r. w Gdańsku odbędzie się "22nd Annual Meeting of the International BFM Study Group - IBFM 2011". Jest to spotkanie jednych z najwybitniejszych naukowców z dziedziny onko-hematologii dziecięcej z całego świata. Obrady będą miały miejsce w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Organizatorzy przewidują udział ponad 450 osób z Polski i z zagranicy.

Podczas kongresu zastosowanie będą miały tzw. zasady zrównoważonego rozwoju, dlatego też kongres przyjął nazwę "zielonego". Ograniczony zostanie druk materiałów konferencyjnych, a pozostałości zostaną poddane recyclingowi. Podczas kongresu wszędzie dostępne będą pojemniki na segregację śmieci. Przy przygotowaniu spotkania organizatorzy współpracują z lokalnymi dostawcami usług, jednocześnie używając głównie lokalnych produktów spożywczych.
BFM
BFM
MH

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego kongresu jest prof. Jerzy Kowalczyk z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, który zapewnia, iż tak jak w poprzednich spotkaniach Kongres będzie się składał z części plenarnej, sesji otwartych i zamkniętych. Uczestnicy po raz kolejny będą mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniami oraz podzielić się wynikami swoich badań nad tak ważną dziedziną jaką jest onko-hematologia dziecięca.

Kongres po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. W organizacji kongresu aktywny udział bierze Gdańsk Convention Bureau, m.in. poprzez udział w nim wolontariuszy, w ramach projektu Gdańscy Akcjonariusze - Konsekwentnie do celu.

Więcej informacji o Kongresie na www.ibfm2011.org