Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ze stoczni do własnej firmy

Projekt adresowany jest do osób z terenu województwa pomorskiego zatrudnionych i/lub zagrożonych utratą pracy w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego oraz stoczniowców objętych Systemem Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób zatrudnionych i/lub zagrożonych utratą pracy w przedsiębiorstwa kooperujących z przemysłem stoczniowym.

A
A

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu ?Ze stoczni do własnej firmy"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Działanie 6.2 Wparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Celem projektu jest kompleksowa pomoc szkoleniowa, doradcza oraz finansowa osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt adresowany jest do osób z terenu województwa pomorskiego zatrudnionych i/lub zagrożonych utratą pracy w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego oraz stoczniowców objętych Systemem Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób zatrudnionych i/lub zagrożonych utratą pracy w przedsiębiorstwa kooperujących z przemysłem stoczniowym.

Wyłącza się osoby, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (data podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie).

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom:

Cykl praktycznych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Doradztwo - służące utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów i wątpliwości.
Pomoc finansową dla osób, które otworzą własną firmę:
wsparcie pomostowe w wysokości max. 900 zł co miesiąc przez okres do 6 miesięcy
przedłużone wsparcie pomostowew wysokości max. 800 zł przez kolejne 6 miesięcy
jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój nowopowstałej firmy.Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją. Dotacja może wynosić 40.000, 35.000, 30.000 lub 25.600 zł . Wysokość przyznanej dotacji uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych podczas oceny złożonych biznesplanów. Nie jest wymagany wkład własny.
Zainteresowani wzięciem udziału w projekcie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem udziału w projekcie, wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego wraz załącznikami i dostarczenie go do siedziby Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ul. Poznańska 1a 76-200 Słupsk - osobiście, pocztą tradycyjną bądź przesłanie faxem nr (0-59) 841-32-61 do 31 sierpnia 2009r.

Po weryfikacji kwestionariusza osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest od 01.08.2009r. do 31.03.2011r.

Osoby do kontaktu:
Beata Sławkowska-Domurad
Tel.: 59/842-77-91, e-mail: bdomurad@parr.slupsk.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewa Krzaczkowska
Tel 59/848-17-34 e-mail: ewa@parr.slupsk.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.

W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

źródło: www.parr.slupsk.pl