Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zasady udziału inwestorów w realizacji dróg publicznych

Prezydent Miasta Gdańska wychodząc na przeciw oczekiwaniom inwestorów, co do ustanowienia przejrzystej procedury związanej z obsługą inwestycji drogowych w dniu 4 listopada 2008 r. podjął Zarządzenie nr 1693/08 w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Powyższe zarządzenie stanowi swoistą mapę drogową dla potencjalnych inwestorów ze wskazaniem ko

A
A

Prezydent Miasta Gdańska wychodząc na przeciw oczekiwaniom inwestorów, co do ustanowienia przejrzystej procedury związanej z obsługą inwestycji drogowych w dniu 4 listopada 2008 r. podjął Zarządzenie nr 1693/08 w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Powyższe zarządzenie stanowi swoistą mapę drogową dla potencjalnych inwestorów ze wskazaniem kompetencji poszczególnych wydziałów oraz jednostek Miasta Gdańska , a także określeniem ram czasowych procedury obowiązującej w mieście.         
Zarządzenie określa procedurę obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, a która jest skierowana do potencjalnego inwestora, który zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych jest zobowiązany do budowy nowego układu drogowego, jego przebudowy, bądź finansowania inwestycji drogowej w sytuacji, gdy realizowana przez niego inwestycja niedrogowa spowoduje pogorszenie istniejącego układu drogowego. Istotnymi elementami procedury zawartej w w/w zarządzeniu są:

  • ?analiza komunikacyjna? (analiza wpływu inwestycji niedrogowej na istniejący układ drogowy), którą zobowiązany jest wykonać inwestor w celu ustalenia, czy realizowana inwestycja spowoduje ingerencję w istniejący układ drogowy, czy też nie,
  • ?umowa pomiędzy inwestorem a zarządcą dróg publicznych? (według załączonego wzoru ? załącznik do zarządzenia nr 2 i 3), której przedmiotem w zależności od sytuacji będzie odpowiednio ustalenie zakresu i szczegółowych warunków budowy/przebudowy drogi publicznej bądź określenie zasad i wysokości partycypacji finansowej w budowie bądź przebudowie istniejącego układu drogowego.
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1693/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 listopada 2008 r. (procedura)- Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów na budowę dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową:
  • w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1693 08 Prezydenta Gdańska z dnia 04 listopada 2008 r (7 KB)