Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Województwo pomorskie awansowało w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski 2008

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową już po raz czwarty opublikował raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008", w którym podobnie jak w latach poprzednich dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.

A
A

Województwo pomorskie awansowało w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski 2008
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową już po raz czwarty opublikował raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008", w którym podobnie jak w latach poprzednich dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.

Według kryterium oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw 2008, województwo pomorskie zajmuje 6 miejsce w rankingu (w 2007 roku pomorskie zajmowało 7 miejsce). Z kolei jeżeli chodzi o aktywność województwa wobec inwestorów, czyli m.in. stworzenia przez władze samorządowe dobrego klimatu dla inwestycji, nasze województwo zajmuje 4 miejsce (w 2007 r. - 7 miejsce).

Podregion trójmiejski tak jak w ubiegłych latach 2005 -2007 został zaliczony do podregionów charakteryzujących się najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie w 2008 r. Wśród mocnych stron podregionu wyróżniono m.in.: wysoką podaż pracowników i studentów, wysoką aktywność gospodarczą, węzeł transportowy rangi ponadregionalnej z dostępem do lotniska międzynarodowego, wysoką gęstość instytucji otoczenia biznesu oraz wysoką wydajność pracy, dużą gęstość spółek z udziałem kapitału zagranicznego, korzystną strukturę

gospodarki i in. Więcej informacji na stronie: http://www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/ATRAKCYJNOSC_IBnGR_2008.pdf