Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

?Wakacyjny Staż. Zbierasz doświadczenie?

?Wakacyjny Staż. Zbierasz doświadczenie" pod takim hasłem rusza VII edycja akcji "Wakacyjny Staż" organizowanej przez Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, której celem jest pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu pierwszej pracy. Zachęcamy do udziału w akcji pracodawców - firmy z Gdańska i Trójmiasta - które chcą włączyć się w tego typu formę promocji zatrudnienia wśród młodych ludzi.

A
A

?Wakacyjny Staż. Zbierasz doświadczenie" pod takim hasłem rusza VII edycja akcji "Wakacyjny Staż" organizowanej przez Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, której celem jest pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu pierwszej pracy. Zachęcamy do udziału w akcji pracodawców - firmy z Gdańska i Trójmiasta - które chcą włączyć się w tego typu formę promocji zatrudnienia wśród młodych ludzi.

Firmy i instytucje, które chciałyby uczestniczyć w akcji "Wakacyjny Staż" jako fundatorzy praktyk mogą nadsyłać wypełnione deklaracje uczestnictwa do dnia 6 kwietnia 2009 r. Warunkiem udziału w akcji jest zaproponowanie dowolnej liczby miejsc na miesięcznych wakacyjnych praktykach w okresie od lipca do września bieżącego roku za wynagrodzeniem w kwocie 600 zł brutto. Informację o ilości fundowanych staży należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl do dnia 14 kwietnia 2009 r.
W ubiegłym roku aż 320 osób odbyło praktyki w 55 różnych firmach i instytucjach dzięki akcji "Wakacyjny Staż".

Drugi etap akcji, skierowany już bezpośrednio do studentów i absolwentów, rozpocznie się 22 kwietnia 2009 r. W gdańskich uczelniach wyższych, domach studenckich oraz biurach karier studenckich, itp. zorganizowana zostanie akcja promocyjna podkreślająca wsparcie udzielone przez fundatorów praktyk. W tym celu wydany zostanie plakat zawierający nazwy i logotypy firm, które zgłoszą swój udział w akcji "Wakacyjny Staż 2009". Formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w akcji można pobrać z naszej strony internetowej www.gdansk.pl

Zgłoszenia do akcji "Wakacyjny Staż" prosimy nadsyłać pod adresem:
wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl
(z dopiskiem "Wakacyjny Staż")

dokumenty do pobrania dla ?fundatorów staży":