Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sukces BPO Education Center

82 proc. uczestników – dzięki szkoleniu i stażom w trójmiejskich firmach – ma już pracę w korporacjach sektora BPO/SSC. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

A
A

Sukcesem zakończyła się I edycja kursu księgowości korporacyjnej na stanowisko Junior Accountant zrealizowanego przez BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej. 82 proc. uczestników – dzięki szkoleniu i stażom w trójmiejskich firmach – ma już pracę w korporacjach sektora BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Services Centers). Projekt skierowany był do osób bezrobotnych i finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.

BPO
BPO
MZ

To były cztery bardzo pracowite miesiące. Najpierw duża dawka nauki – aż 258 godzin szkolenia w ciągu dwóch miesięcy, a potem sprawdzenie nowo nabytych umiejętności w praktyce, czyli 300-godzinne staże w trójmiejskich firmach z sektora BPO/SSC. Uczestnicy I edycji kursu BPO Junior Accountant zakończyli naukę z wysokimi ocenami – najlepsi osiągnęli średnią ważoną ocenę powyżej 95%. Ich umiejętności zostały też wysoko ocenione przez firmy, które przyjęły ich na staże. 33 osoby z 40-osobowej grupy kursantów – dzięki tej inicjatywie – mają już pracę.

Pieniądze przeznaczone na ten projekt przez Miasto Gdański i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zostały doskonale spożytkowane. Szkolenie dało świetne efekty. Osoby, które przyszły na staż do naszej firmy bardzo szybko wdrożyły się do pracy. Były dobrze przygotowane pod względem merytorycznym do obsługi specjalistycznych programów. Co ważne, rozumiały też działające w firmie procesy – mówi Małgorzat Szmigiel, HR Generalist w First Data Global Services Limited Oddział w Gdańsku. W tej firmie, która od początku była zaangażowana w projekt kursu, zatrudnienie znalazło czworo absolwentów kursu.

Ten kurs to strzał w „dziesiątkę” - to najczęściej powtarzana przez przedstawicieli firm opinia.

Kolejna firma, która zaangażowała się w tworzenie programu pierwszej edycji kursu BPO Junior Accountant, to Bayer Service Center Gdańsk.

Dzięki temu zaangażowaniu byliśmy przekonani o tym, że uczestnicy kursu otrzymają odpowiednie przygotowanie do pracy, ale efekt przeszedł nasze oczekiwania. Trafiły do nas osoby spełniające kryterium językowe, czyli znające języki angielski i niemiecki, pełne motywacji i energii do pracy. Stażyści z powodzeniem wykorzystywali w praktyce wiedzę zdobytą podczas kursu, jednocześnie nadal ucząc się od naszych specjalistów. Od początku stażu powierzono im odpowiedzialne zadania. Z każdym kolejnym dniem stawali się częścią dedykowanego zespołu. Na staż przyjęliśmy trzy osoby i wszystkie dzisiaj są naszymi pracownikami – mówi Magdalena Łężna HR Business Partner w Bayer Service Center Gdańsk.

U podstaw sukcesu tego projektu leży też skrupulatnie przeprowadzony przez partnera projektu, firmę HK Finance, proces rekrutacji:

– Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku wytypował do udziału w kursie 127 osób. Z tej grupy wybraliśmy 40 osób, które wykazały się najlepszą znajomością języka angielskiego, podstawowymi umiejętnościami w zakresie korzystania z programu Excel oraz wysoką motywacją do pracy w sektorze BPO/SSC – mówi Anna Łabęcka-Milewska z HK Finance.

Sektor BPO/SSC to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki w Trójmieście. Według danych Invest in Pomerania działa tu ponad 40 centrów usług wspólnych. W całym sektorze outsourcingu i offshoringu w Trójmieście pracuje około 15 tys. specjalistów i menedżerów.

– BPO/SSC to obecnie najbardziej dynamiczny sektor na rynku pracy. Pracowników poszukuje większość firm już obecnych w Trójmieście. Za chwilę pojawią się tu kolejne, które też będą rekrutować pracowników. Odpowiednie przygotowanie do pracy w centrach usług wspólnych – takie, jakie daje kurs BPO Education Center – to niemalże 100-procentowa gwarancja zatrudnienia – stwierdza Ireneusz Truszkowski, General Manager w Metsä Group Services w Gdańsku.

Przedstawiciele firm, które włączyły się w prace nad projektem BPO Education Center i które przyjęły na staże uczestników pierwszej edycji kursu BPO Junior Accountant, zgodnie polecają ten kurs absolwentom studiów językowych, którzy widzą swoją zawodową przyszłość poza filologiczną specjalnością.

– Oprócz przygotowania do pracy z systemami księgowymi, kurs daje też wiedzę niezbędną, by szybko odnaleźć się w korporacyjnej rzeczywistości. Wyjaśnia zależności i procesy zachodzące w firmie. Uczy kultury korporacyjnej. To, obok przygotowania merytorycznego, wiedza, którą warto posiąść, by odnaleźć się na wymagającym rynku pracy – podsumowuje Małgorzat Szmigiel z First Data Global Services Limited.

Zapotrzebowanie na dobrze przeszkolone kadry jest ogromne. Dlatego partnerzy I edycji kursu BPO Junior Accountant – Miasto Gdańsk, Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, InvestGDA, Invest in Pomerania, Sopocka Szkoła Wyższa, HK Finance i ESO Audit – zapowiadają już kolejne szkolenia. Wszystkie prowadzone we współpracy z trójmiejskim firmami reprezentującymi sektor BPO/SSC.

Informacje o kursach będą na bieżąco publikowane na stronie www.ssw.sopot.pl w zakładce BPO Education Center.