Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

STREFA rozwoju przedsiębiorczości

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Obejmuje w sumie ponad 2000 ha terenów położonych w podstrefach w czterech województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i pomorskim. Na terenie Strefy działa obecnie 110 inwestorów, którzy utworzyli ok. 18 tys. miejsc pracy, a wartość zrealizowanych inwestycji zamyka się kwotą przekraczającą 9 mld zł.

A
A

Strefa tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości, oprócz realizacji działań wyznaczonych przez ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, pełni także rolę pośrednika – koordynatora współpracy pomiędzy inwestorami, podwykonawcami oraz uczelniami wyższymi. Do realizacji swoich celów PSSE powołała m.in.: Ponadregionalny Klaster Strefowy, Klaster ICT, Klaster rolno – spożywczy, morski, Strefowy Klaster Edukacyjny oraz Gdansk Life Science Centre.

 - Przedsiębiorczość jest umiejętnością dostrzegania potrzeb, doskonaleniem pomysłów, dlatego staramy się słuchać swoich inwestorów, chętnie podejmujemy współpracę przy innowacyjnych pomysłach, a także rewitalizujemy nasz region, by umiejętnie wykorzystać to, co już mamy – mówi Teresa Kamińska prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Pomorska SSE jest właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. Prof. Hilarego Koprowskiego (GPNT) oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT), które propagują rozwój przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, prowadzonej we współpracy z krajowymi  i zagranicznymi instytucjami naukowymi. GPNT i BPNT są platformą dla współpracy podmiotów z różnych dziedzin, w tym szczególnie gospodarczych oraz naukowo-badawczych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych. – Celem funkcjonowania tych instytucji jest pomoc w rozwoju projektów, które przekształcą się w biznes. Wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i biznesowego regionu oraz możliwości merytoryczne i finansowania wydają się być gwarantem sukcesu tych przedsięwzięć. Wierzę, że polscy pomysłodawcy potrafią zmieniać świat. Należy im tylko w tym pomóc – uważa Teresa Kamińska. Budowany przez Pomorską SSE wspólnie z gminą Gdynia Park Konstruktorów na dobre wprowadza strefowy Bałtycki Port Nowych Technologii w fazę innowacji - Park Konstruktorów nie będzie kolejnym biurowcem, będzie miejscem dla specjalistów, inżynierów, którzy otrzymają pełne wsparcie i możliwości rozwoju na etapach od prototypu do produkcji – komentuje prezes PSSE. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje tereny przemysłowe w Polsce północnej przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w pobliżu portów lotniczych i morskich. Wspiera swoich inwestorów na każdym etapie realizacji projektów inwestycyjnych, aktywnie współpracuje
z władzami państwowymi i lokalnymi, uczelniami, ośrodkami naukowymi, a także instytucjami otoczenia biznesu. Strefa prowadzi działalność na rzecz nauki i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem programów stypendialnych dla młodych naukowców skupiających swoje działania na rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca młodych ludzi do działania poprzez oferowanie studentom odbycia staży i praktyk zawodowych w PSSE. Organizuje seminaria, konferencje i spotkania networkingowe poświęcone tej tematyce – Chcemy, aby cała nasza Strefa budziła pozytywne skojarzenia związane z nowoczesnymi sektorami nauki i gospodarki – podkreśla prezes Teresa Kamińska. 

Wśród licznych wydarzeń organizowanych przez PSSE warto polecić doroczną konferencję Venture Day, która odbędzie się już niebawem - 20 listopada br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Konferencja objęta jest patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jej celem jest aktywne łączenie nauki z biznesem. Ponad 120 innowacyjnych firm zadeklarowało uczestnictwo w tegorocznej, trzeciej edycji. Kluczowym elementem tego wydarzenia są spotkania typu Speed Dating. Pomysłodawcy przedstawią swoje rozwiązania przedstawicielom Funduszy Kapitałowych. W tym roku nowością będzie możliwość kontaktu również z centrami R&D korporacji oraz ośrodkami badawczymi zajmującymi się komercjalizacją wyników badań naukowych. Speed Dating to fundament Venture Day, ale na uczestników czeka ponadto część merytoryczna, czyli prelekcje, warsztaty oraz debata. Zapraszamy do rejestracji i udziału: http://ventureday.pl/