Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie Prezydenta z gdańskim biznesem

A
A

27 stycznia, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz już po raz 13. spotkał się z przedstawicielami gdańskiego biznesu. Spotkanie w towarzystwie pracodawców, przedsiębiorców i samorządowców odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności.

Zgromadzonych gości przywitał Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. – Witam w nowoczesnym budynku, obiekcie symbolizującym nadzieję. To miejsce w którym opowiadamy historię sukcesu – powiedział.

Następnie, Prezydent Paweł Adamowicz opowiedział o dotychczasowych osiągnięciach oraz planach Miasta Gdańska, związanych z rozwojem przedsiębiorczości na najbliższe lata, a także o Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Prezentacja odbyła się na kanwie gdańskiej edycji najpopularniejszej gry na świecie – Gdańsk Monopoly. Wśród propozycji Miasta Gdańska, Prezydent wymienił m.in. plany Miasta odnośnie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. – Wierzymy, że człowiek może mieć wyobraźnię przedsiębiorczą, ale trzeba ją symulować od najmłodszych lat. Razem z Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter uruchamiamy nowy cykl zajęć, rozbudzających przedsiębiorczą wrażliwość wśród uczniów gdańskich szkół – powiedział.

W dalszej części prezentacji, Prezydent opowiedział o dotychczasowej oraz planowanej rozbudowie narzędzi wsparcia dla rozwoju kreatywności i postaw pro przedsiębiorczych, kształtujących m.in. szacunek do przedsiębiorców, a także o zwiększeniu ilości i jakości międzynarodowych powiązań gdańskich organizacji i firm. Prezydent zwrócił również uwagę, jak bardzo istotne jest kompleksowe wsparcie dla firm na każdym etapie rozwoju, poprzez rozwój systemu wsparcia startupów oraz projektów naukowo-badawczych, a także zapowiedział plany tworzenia lokalnych centrów, czyli nowych miejsc wspierania przedsiębiorczości. Prezydent podkreślał również, jak bardzo istotne w przedsiębiorczości jest współdziałanie, a co za tym idzie - budowanie kultury wspólnotowości i bycia razem.

– Aby osiągnąć sukces, musimy działać wspólnie, także w zakresie integracji metropolitalnej. Ta integracja jest jak tlen, niczym zapasy nieuwolnionej energii, tkwiącej w mieszkańcach. Te zapasy uwolnią się dopiero wtedy, gdy zaczniemy budować sieć współpracy – powiedział Prezydent Paweł Adamowicz, zachęcając jednocześnie przedsiębiorców do mocnego akcentowania swojej obecności w debacie publicznej, również w mediach społecznościowych. – To bardzo istotne, aby głos tych, którzy tworzą dochód narodowy był bardziej słyszalny – podsumował.

Justyna Michalkiewicz (0)
GdanskLAB