Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Seminarium MULTI-ROOM - efektywne współtworzenie strategii komercjalizacji

A
A

W najbliższą środę (18.03) o godz. 9.00, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się „Seminarium MULTI-ROOM – efektywne współtworzenie strategii komercjalizacji”, które jest pierwszym tego typu warsztatowym wydarzeniem w Polsce, skierowanym do centrów naukowo-badawczych, a także środowisk zajmujących się transferem wiedzy i nowych technologii.

Ideą jest poznanie możliwych technik i metodyk współpracy pomiędzy centrum (biurem) transferu technologii - CTT (spółką celową - SC, inkubatorem czy instytucją otoczenia biznesu), czyli podmiotów dedykowanych do komercjalizacji z przedstawicielami zespołów badawczych, specjalistami z wielu dziedzin pracującymi w ramach multi-dyscyplinarnych grup, których celem jest zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznych procesów komercjalizacyjnych. Proces komercjalizacji musi uwzględniać uwarunkowania prawne (m.in. zmiany w ustawie PoSW), regulacje wewnętrzne (nowe regulaminy zarządzania własnością intelektualną), zasoby do dyspozycji konsultantów CTT (SC), zaawansowaną wiedzę i doświadczenie Twórców oraz stopień gotowości rynku do absorpcji innowacji.

Ramowy Program SEMINARIUM
09:00 - 09:30 - Rejestracja
09.30 - 11.00 - Modele, procedury, uwarunkowania formalne procesu komercjalizacji. Użyteczne wzorce i rekomendacje wynikające z procesów komercjalizacji na dojrzałych rynkach. Zgłoszenia dóbr do komercjalizacji i procedura podejmowania decyzji o ścieżce komercjalizacji - możliwe praktyczne efekty stosowania nowych regulaminów zarządzania własnością intelektualną. Ocena potencjału komercyjnego dobra intelektualnego, czyli ile można zrobić z nową technologią przez 3 miesiące.
11:00 - 11:15 - Przerwa kawowa
11:15 - 12:45 - Grupa multi-dyscyplinarna: efektywne współtworzenie nowych produktów. Wybór ścieżki komercjalizacji - tandem: zespół badawczy - jednostka macierzysta: praktyka przywileju badawczego na uczelniach publicznych i instytutach PAN, a strategia komercjalizacji wyników badań w instytucie badawczym. Rola i efektywne planowanie prac rozwojowych w procesie komercjalizacji - perspektywa produktu/usługi - metodyki design thinking w praktyce. Scenariusz komercjalizacji - uwarunkowania i praktyczne konsekwencje wyboru.
12:45 - 13:30 - Przerwa na lunch
13:30 - 15:30 - Ekosystem komercjalizacji.

Zbigniew Krzewiński - prowadzący seminarium
Doktor nauk ekonomicznych, właściciel CoWinners Sp. z o.o. specjalizującej się w konsultingu komercjalizacji wyników badań, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W swojej pracy łączy doświadczenie pracownika naukowego uczelni, koordynatora projektów badawczych, menedżera inwestycyjnego funduszu Venture Capital oraz stratega wspierającego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Swoje doświadczenia wykorzystał m.in. w tworzeniu kilkunastu spółek technologicznych, koordynacji procedur zarządzania centrami transferu technologii i spółkami celowymi jednostek badawczych, planowania prac rozwojowych w kierunku komercjalizacji dóbr intelektualnych. Wielokrotnie prowadził warsztaty, seminaria i szkolenia z komercjalizacji wyników badań dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz wiodących polskich uczelni i instytutów z Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy. Praktyka doradcy ponad 100 projektów wdrożeniowo-komercjalizacyjnych pozwala na bardzo wnikliwe i wielostronne spojrzenie.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu "INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja" którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej".

---

Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Budynek C, sala ABC (parter)

Rejestracja: http://multiroom.evenea.pl/


Justyna Michalkiewicz (0)
GdanskLAB