Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Relacja z seminarium ?EKOHOTEL? 2010

W dniu 17 czerwca 2010 r. w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się Seminarium Ekohotel, mające na celu edukację przedstawicieli branży hotelarskiej województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska.

A
A

W dniu 17 czerwca 2010 r. w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się Seminarium Ekohotel, mające na celu edukację przedstawicieli branży hotelarskiej województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Gdańsk Convention Bureau, które na przeprowadzenie seminarium otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Spotkanie objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Uczestnikami seminarium byli w większości przedstawiciele małych i dużych obiektów hotelarskich oraz podmiotów z branży turystycznej.Spotkanie było prowadzone przez Moderatora Pana Roberta Pochyluka, Dyrektora Eko-net.pl - firmy, której głównym obszarem działania jest doradztwo w zakresie doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego, przede wszystkim w zakresie zgodności z prawem.

Seminarium podzielono na cztery moduły tematyczne z zakresu obowiązków, możliwości i kosztów, doświadczeń oraz finansowania projektów proekologicznych. W ramach tych zagadnień swoje prezentacje wygłosili:
- Pani Krystyna Tołłoczko - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: ? Jakie obowiązki w zakresie ochrony środowiska ma branża hotelarska?",
- Pani Sylwia Szymiec - Hotel Scandic: ? Zapoznanie się z rozwiązaniami ekologicznymi w Hotelu Scandic Gdańsk",
- Pani Aleksandra Pacult - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska: ?Program Czysta Turystyka",
- Pani Joanna Tkaczyk - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.: ?Polski Znak Ekologiczny i Ecolabel - Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne dla usług hotelarskich",
- Pan Robert Pochyluk-eko-net.pl, Polskie Forum ISO 14001: ?Systemy zarządzania środowiskowego i oznakowanie ekologiczne",
- Pan Michał Dąbrowski- European Projects Group Sp. z o.o.: ?Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej".

Tematyka ochrony środowiska spotkała się z dużym zainteresowaniem, a świadczyła o tym ożywiona dyskusja po każdy wystąpieniu. Poruszono między innymi temat wprowadzenia w hotelach rozwiązań technologicznych i organizacyjnych sprzyjających ochronie środowiska. Wskazano na problematykę ochrony środowiska w zarządzaniu hotelami zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej, mającej bezpośredni związek z wielkością kosztów eksploatacji obiektów.
Uczestników seminarium interesowały praktyczne i gotowe rozwiązania ekologiczne, które mogliby wdrożyć w w swoich obiektach.
Stwierdzono, że rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska w dalszym ciągu są nowym zagadnieniem, wymagającym konsekwentnej edukacji oraz zdefiniowania płynących korzyści dla właścicieli obiektów noclegowych.
W trakcie seminarium zostały przeprowadzone badania ankieteryjne mające na celu zbadanie zapotrzebowania i zainteresowania poruszaną problematyką. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że Seminarium EkoHotel spełniło oczekiwnia uczestników w zakresie merytorycznym, a program seminarium stanowił atrakcyjną i efektywną formę przekazania informacji.
Największym zainteresowaniem cieszyły się moduły poświęcone ?doświadczeniom hoteli" oraz ?możliwościom i kosztom wdrażania ekologicznych rozwiązań".
Wszyscy ankietowani byli zgodni, że tego typu spotkania powinny być organizowane w przyszłości , a każdy obiekt powinien mieć wdrożone rozwiązania chroniące środowisko.
Jako największe przeszkody ograniczające wdrożenie rozwiązań ekologicznych wskazano zbyt wysokie koszty oraz brak wiedzy nt. sprawdzonych rozwiązań ekologicznych.

EkoHotel1
EkoHotel1
MH

EkoHotel2
EkoHotel2
MH

EkoHotel3
EkoHotel3
MH

 

Prezentacje poszczególnych prelegentów są dostępne na stronie www.gdanskconvention.pl