Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projekt: ?Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Central European Cities " - Creative Cities

Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie: "Rozwój i Promocja Potencjału Branż Kreatywnych w Miastach Europy Środkowej". Celem projektu jest wykorzystanie potencjału klastra branż kreatywnych na rzecz wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności miast biorących udział w projekcie.

A
A

Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie ?Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Central European Cities " (Creative Cities) - (Rozwój i Promocja Potencjału Branż Kreatywnych w Miastach Europy Środkowej), którego celem jest wykorzystanie potencjału klastra branż kreatywnych na rzecz wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności miast biorących udział w projekcie.

Branżami kreatywnymi są: reklama, architektura, sztuka, rękodzieło, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe, przemysł filmowy, fotografia, media - radio i telewizja, gry komputerowe i oprogramowanie, wydawnictwa elektroniczne, przemysł muzyczny oraz sztuki wizualne i sceniczne (z wyłączeniem działań publicznych instytucji np. opery).

W dniach 22-23 lutego w gdańskim hotelu Scandic odbyło się pierwsze spotkanie robocze partnerów projektu. Uczestników spotkania w imieniu władz Miasta Gdańska powitała Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pani Iwona Bierut oraz szef projektu, pani Susanne Kucharski-Huniat.

Podczas pierwszego dnia spotkania, przedstawiciele każdego z pięciu miast biorących udział w projekcie mieli okazję zaprezentować sytuację branż kreatywnych w swoich miastach. Podczas 20 minutowych prezentacji szczególną uwagę poświęcono wizji rozwoju przemysłu twórczego w odniesieniu do przewidywanych rezultatów projektu Creative Cities. Swoje pomysły zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych krajów.

Pozostała część pierwszego dnia konferencji została poświęcona kwestiom administracyjnym, m.in.: ukonstytuowano organy projektu - Interregional Steering Committee (Międzyregionalny Komitet Sterujący) i Coordination Unit (Jednostka Koordynująca); omówiono dokumenty - Umowę Partnerstwa w Projekcie oraz Podręcznik Projektu. Przeanalizowano także możliwość współpracy z innymi międzynarodowymi inicjatywami o podobnym zakresie. W przerwie obrad zagraniczni goście mieli okazję podziwiać zabytki naszego Miasta podczas godzinnego spaceru po Starym Mieście.

Drugiego dnia na wokandzie znalazły się kwestie związane ze strategią komunikacyjną oraz promocją projektu, z szczególnym uwzględnieniem takich narzędzi jak: strony internetowa, ulotki oraz logo Creative Cities.


Istotnym zagadnieniem było również omówienie pierwszych przedsięwzięć, które zostaną wykonane w ramach projektu, a którymi będą:

  • wykonanie analizy SWOT przemysłu twórczego w miastach uczestniczących w projekcie Creative Cities,
  • działania mające na celu zaangażowanie w realizację projektu lokalnych przedstawicieli kreatywnego przemysłu,
  • zaplanowanie konferencji inaugurującej projekt Creative Cities, która odbędzie się w czerwcu 2010 r. w Peczu (Węgry)

Projekt Creative Cities - dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt - będzie realizowany w okresie styczeń 2010 - grudzień 2012 na terenie 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

mapka_cc
mapka_cc
MH

Więcej informacji na temat Creative Cities można znaleźć tutaj.