Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prawo sportowe w Europie i na świecie

24 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk - IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego - "Prawo sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców.

A
A

25 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego "Prawo sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców".

Konferencja jest już czwartą edycją projektu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, poprzez który studenci chcą poddać analizie zagadnienia związane z obowiązującymi prawnymi regulacjami dotyczącymi sportu.

prawo sportowe
prawo sportowe
MZ

Celem IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego, który w tym roku wyznaczyli sobie Organizatorzy, jest spojrzenie z szerszej – międzynarodowej oraz europejskiej – perspektywy na tytułową tematykę.

Panele tematyczne:

  • Uniwersalne standardy w międzynarodowym prawie sportowym
  • Sport w prawie europejskim
  • Regulacje prawa sportowego w innych krajach

- Chcielibyśmy, aby dorobkiem Konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat instytucji i rozwiązań legislacyjnych funkcjonujących w innych systemach prawnych i ich ewentualnego wpływu na rozwój prawa sportowego w Polsce. Dlatego prelegenci będą w swoich wystąpieniach nie tyle porównywali obowiązujące prawo, co raczej poszukiwali poza granicami naszego kraju najlepszych wzorców w zakresie prawodawstwa i stosowania prawa - mówią Nina Kostiw i Patrycja Łukasiewic, koordynatorki konferencji.

Szczegółowy program na stronie: www.prawo-sportowe.eu/program

Konferencję patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Gdańska.

Monika Zdroik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Promocji Gospodarczej
Koordynator projektu "Study in Gdansk"