Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prawo budowlane zmienne jest...

4 grudnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Konferencja Prawa Budowlanego i Nieruchomości „Od lokalizacji do odbioru. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

A
A

4 grudnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Konferencja Prawa Budowlanego i Nieruchomości „Od lokalizacji do odbioru. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego”, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

ELSA_nieruchomości
ELSA_nieruchomości
MZ

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń, łączącego różne środowiska – prawników, przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, studentów prawa oraz kierunków budowlanych i finansowych, a także samych mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych tematyką prawa budowlanego i nieruchomości. Jej uczestnicy skupią się na omówieniu regulacji prawnych, które uległy w ostatnim czasie zmianie, dopiero mają zostać wprowadzone lub budzą obecnie spore kontrowersje w środowiskach związanych z budownictwem – zarówno inwestorów i wykonawców, jak również urzędników, prawników oraz właścicieli nieruchomości.

Pierwsza część Konferencji będzie poświęcona założeniom projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego i fundamentalnym zmianom w procesie inwestycyjno-budowlanym związanych z jego wprowadzeniem. Niejasność przepisów oraz czasochłonność uzyskiwania pozwoleń na budowę są obecnie najczęściej wymienianymi barierami inwestycyjnymi w Polsce. Wprowadzenie Kodeksu w miejsce kilkunastu często nowelizowanych ustaw regulujących przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego, powinno go zdecydowanie usprawnić i uczynić bardziej przejrzystym.

Podczas części drugiej ocenie zostaną poddane kwestie dotyczące funkcjonowania rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”, umożliwiającego młodym ludziom zakup pierwszego własnościowego mieszkania na preferencyjnych warunkach kredytowych.

Konferencję zakończy tematyka bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w kontekście tzw. zmian deregulacyjnych. Objęły one m.in. profesje notariusza, urbanisty, pośrednika nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Czy uproszczenie procedur i skrócenie „ścieżek kariery” w wymienionych zawodach może wpłynąć negatywnie na poziom bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami?

Więcej informacji o Konferencji jest dostępnych na stronie internetowej: www.konferencja-nieruchomosci.eu

Partnerzy Konferencji: Miasto Gdańsk, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, KPMG, Wydawnictwo Od.nowa, Wydział Prawa i Administracji UG, Izba Notarialna w Gdańsku, Izba Komornicza w Gdańsku oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Monika Zdroik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Promocji Gospodarczej
Koordynator projektu "Study in Gdansk"