Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Powstanie inkubator dla gdańskich przedsiębiorców!

W ciągu najbliższych dwóch lat w sąsiedztwie kompleksu biurowego Arkońska Business Park, przy ul. Lęborskiej 3b, powstanie Gdański Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt przewiduje budowę budynku biurowego o powierzchni około 6500 metrów kwadratowych wraz z obszernym parkingiem podziemnym na ponad półhektarowej działce.

A
A

W ciągu najbliższych dwóch lat w sąsiedztwie kompleksu biurowego Arkońska Business Park, przy ul. Lęborskiej 3b, powstanie Gdański Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt przewiduje budowę budynku biurowego o powierzchni około 6500 metrów kwadratowych wraz z obszernym parkingiem podziemnym na ponad półhektarowej działce.

Działania inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących na całym świecie nastawione są na wspomaganie nowo powstałych i pomoc w rozwoju istniejących już firm. Gdański inkubator poza opieką prawną, mentorską i doradczą, którą świadczy już teraz, będzie mógł zaoferować początkującym przedsiębiorcom także infrastrukturę i miejsca pod wynajem lokalu na preferencyjnych warunkach.

Do Inkubatora przyjmowane będą firmy:

- nowopowstałe, rozpoczynające działalność gospodarczą (zajmą od 60-70 % powierzchni), które będą mogły liczyć na szereg udogodnień, w tym niższe opłaty przez pierwsze miesiące działalności,

- działające w określonym segmencie rynku mniej niż 2 lata (w uzasadnionych przypadkach do 3 lat) oraz pozostałe firmy (mogą zająć od 30-40% powierzchni), które płacić będą pełną stawkę.

Partnerem Projektu i administratorem Inkubatora jest założona w 2005 roku przez Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Inwestycję zrealizuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Pierwsze prace rozpoczną się na początku 2010 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2011 roku.

Wartość Projektu: 57 967 503 zł (prawie 58 mln)
Kwota dofinansowania projektu: 18 716 200 zł (prawie 19 mln) = (32%)

Historia powstania Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

27 listopada 2008 - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2013 przewiduje 48 milionów złotych na powstanie inkubatora przedsiębiorczości w Gdańsku
1 grudnia 2008 - Miasto Gdańsk złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 5.1 na projekt o nazwie Gdański Inkubator Przedsiębiorczości.
28 grudnia 2008 - Miasto uzyskało pozwolenie na budowę budynku
27 marca 2009 - Miasto uzyskało dotację unijną w wysokości prawie 19 milionów złotych.