Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Powstał raport ewaluacyjny projektu ?Gdańscy Akcjonariusze?

Powstał raport ewaluacyjny dot. pracy wolontariuszy zaangażowanych w projekt ?Gdańscy Akcjonariusze?. Projekt był realizowany przez Gdańsk Convention Bureau wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

A
A

Powstał raport ewaluacyjny dot. pracy wolontariuszy zaangażowanych w projekt ?Gdańscy Akcjonariusze?. Projekt był realizowany przez Gdańsk Convention Bureau wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Z badań, których podstawą były ankiety ewaluacyjne wynika m.in. iż:

  • 67,5% wolontariuszy stanowiły kobiety
  • najbardziej zaangażowana grupa wiekowa to osoby pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, stanowiące 53,80% ogółu
  • spory odsetek angażujących się wolontariuszy stanowią także osoby reprezentujące grupę wiekową od 26 do 39 roku życia, bo aż 21,30%
  • najczęściej podkreślaną przez wolontariuszy wartością z zaangażowania w wolontariat akcyjny są znajomości. Tą odpowiedź zaznaczyło 68,4% wolontariuszy; 55,7% respondentów wymieniało satysfakcję, kolejna 43% umiejętności i 34,2% doświadczenie.
Powstał raport ewaluacyjny projektu „Gdańscy Akcjonariusze”
Powstał raport ewaluacyjny projektu „Gdańscy Akcjonariusze”
Gdańska Organizacja Turystyczna / Gdańsk Convention Bureau, Marta Wiśniewska

Podczas trwania projektu (od sierpnia 2009r. do lipca 2010r.) do bazy Gdańskich Akcjonariuszy zapisały się 293 osoby, podczas gdy pierwotnie zakładaliśmy 100 osób. Wolontariusze brali udział w 21 wydarzeniach odbywających się na terenie Gdańska. Cieszy nas fakt, że 95% wolontariuszy zamierza udzielać się podczas kolejnych wydarzeń, a 100% Gdańskich Akcjonariuszy wyraża zgodę na dalsze informowanie o możliwościach zaangażowania się jako wolontariusze.

Zrealizowany projekt i kampania promocyjna wolontariatu akcyjnego w mieście zainicjowała nowe podejście do wolontariatu oraz jego właściwe interpretowanie. Wolontariat nie jest już kojarzony jako tylko i wyłącznie pomoc osobom słabszym, czy potrzebującym.

Projekt realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zrealizowany projekt będzie kontynuowany w drugiej edycji pod nazwą ?Gdańscy Akcjonariusze ? konsekwentnie do celu?. Tym razem środki otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Aby uatrakcyjnić projekt wprowadziliśmy program lojalnościowy dla wolontariuszy, którzy będą m.in. mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń dot. możliwości poszukiwania funduszy zewnętrznych na swoją działalnośći projekty. 300 wolontariuszy zdobędzie ważne doświadczenie życiowe i zawodowe. Zapewniamy ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie. Wszyscy wolontariusze zostaną gruntownie przeszkoleni.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i lektury raportu, który znajduje się na: http://www.gdanskconvention.pl/projekty

 

Dodatkowych informacji udziela Agata Walczak, koordynator projektu
Walczak@gdanskconvention.pl
Tel. 669 922 906.