Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Polska i Pomorze o krok bliżej informatycznych gigantów

Ponad 150 ekspertów z kraju i zagranicy dzieliło się swoimi doświadczeniami w dziedzinie outsourcingu w sektorze informatycznym i finansowym podczas zorganizowanej w Gdańsku w dniach 11-12 września konferencji Baltic Innovation Forum.

A
A

Ponad 150 ekspertów z kraju i zagranicy dzieliło się swoimi doświadczeniami w dziedzinie outsourcingu w sektorze informatycznym i finansowym podczas zorganizowanej w Gdańsku w dniach 11-12 września konferencji Baltic Innovation Forum.


Baltic Innovation Forum to wspólna inicjatywa Urzędu Miejskiego w Gdańska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wsparta przez samorządy Sopotu i Gdyni oraz Indyjską Izby Gospodarczą Informatyki NASSCOM, PriceWaterhouseCoopers i magazyn Forbes.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony został prawie w całości hinduskim gościom z NASSCOM. W skład delegacji NSSCOM weszli m.in. przedstawiciele indyjskich firm: MindRiver Information Technologies, MAIA Intelligence, Maintec Technologies, CI.COM, GrayCell Technologies Exports, Amrut Software, Groupe SCE India AksaTech Solutions, Hughes Systique India, Infozech Software, TATA Consultancy Services. Przedstawiciele ich licznej delegacji podjęli się próby odpowiedzenia na pytania, czy Indie są dzisiaj potęgą branży IT oraz w jakim kierunku będzie przebiegał ich rozwój w kontekście inwestycji na rynkach Europy Środkowej. Ambasador Indii w Polsce i Litwie, Chandra Mohan Bhandari, bardzo obrazowo przybliżył uczestnikom spotkana obecną sytuację gospodarczą Indii, scharakteryzował główne sektory, dzięki którym kraj się rozwijają (biotechnologia, farmaceutyki, sektor produkcji samochodów czy sektor komunikacyjny). Podkreślił mocno udział sektora IT, jako tego, który zapewnia Indiom dynamiczny wzrost gospodarczy. Równocześnie zwrócił uwagę na ogromną rolę rządu, który poprzez swoje działania wspiera rozwój technologii informatycznych. Istotnym elementem, który umożliwiłby wzmocnienie wzajemnych relacji między Indiami i krajami z naszego regionu (w tym także z Polską) w dziedzinie rozwoju sektora IT jest zdaniem ambasadora kwestia zniesienia obowiązku wizowego.

bif#2
bif#2
Przemysław Rot
bif3
bif3
Przemysław Rot
bif4
bif4
Przemysław Rot
bif5
bif5
Przemysław Rot

 


Ganesh Natarajan, prezes firmy Zensar Technologies, a zarazem przewodniczący NASSCOM krótko przybliżył słuchaczom globalną wizję Indii jako wschodzącej potęgi branży IT. Mówiąc o różnicach w rozwoju sektora IT w Indiach i w Chinach zwrócił uwagę na fakt że Chiny w dziedzinie rozwoju oprogramowania nastawione są na zaspokajanie potrzeb szybko rosnącego rynku wewnętrznego podczas gdy firmy z Indii przede wszystkim koncentrują się na eksporcie usług. Ganesh Natarajan zwrócił też uwagę, że kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie Indii jest pasja ludzi i daleko idąca otwartość na współpracę. Najlepiej specyfikę hinduskiej branży informatycznej oddała przytoczona przez Ganesha Natarajana, anegdotka o tym czym różnią się inżynier amerykański czy francuski od inżyniera z Indii? Na pytanie ?ile jest 2+2?", inżynier amerykański weźmie do rąk swojego laptopa, włączy kilka skomplikowanych programów i po kilkudziesięciu minutach liczenia odpowie: ?cztery". Na to samo pytanie, inżynier francuski się oburzy i powie, że jest na tyle inteligentnym człowiekiem, że odpowiadanie na tego typu pytania uwłacza jego godności. Z kolei inżynier hinduski, spojrzy pytającemu głęboko w oczy i powie: ?a jaki wynik będzie Pana satysfakcjonował?".


Konferencji towarzyszyła także uroczystość wręczenia nagród Forbes Innovation Awards. W kategorii firm o przychodach sięgających 250 mln zł które dzięki innowacjom najszybciej zwiększają swoją wartość eksperci Forbesa i firmy Dun&Bradstreet Polska uznali trzy firmy: ASSEL, KIM GROUP oraz PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO PRODUKCYJNE ENAMOR. W kategorii firm o przychodach powyżej 250 mln zł Diamenty Forbesa przyznano firmom: ABB Poland, TIM, oraz PC Factory. Wręczenie nagród było połączone z ?kanapą Forbesa", której gościem był prof. Michał Kleiber, doradca Prezydenta RP. Profesor wskazał jako czynnik, dzięki któremu Polska może stać się bogatym krajem nawet w ciągu jednego pokolenia, kwestię rozwijania polityki wspierającej kulturę poszanowania dla innowacyjności, a także tworzenia innowacyjnej gospodarki w sposób taki, by można było zapewniać jej ciągły rozwój. Dużą część swojej wypowiedzi poświęcił także polskiemu systemowi edukacji oraz problemowi odpływu absolwentów do innych krajów.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od niezwykle ciekawego wykładu Mirian Izquierdo, prawniczki i ekonomistki, która w swej prezentacji przedstawiła możliwości zakres dostępnych funduszy unijnych, z których można czerpać środki na działania proinnowacyjne. Omówione zostały takie instrumenty polityki unijnej jak fundusze strukturalne, Framework VII czy też Competitiv Innovation Framework Program (CIF). Podsumowaniem prezentacji była konkluzja, że mimo iż ubieganie się o wsparcie finansowe z Unii wydaje się być bardzo skomplikowanym procesem, to warto o nie walczyć, ponieważ daje ono ogromne możliwości rozwoju, a pomysły bardzo innowacyjne mają szanse uzyskać wsparcie sięgające nawet 90%.


W przedpołudniowej sesji PriceWaterhouseCoopers przedstawiciele zagranicznych firm :Zensar, Goyello, Thomson Reuters, IBM oraz PAIiIZ podzielili się swoimi doświadczeniami na temat zalet i wad inwestowania przez zagraniczne firmy na rynku Polskim. Za pozytywne strony uznano dobrze wykształcone zasoby ludzkie, umiejętność polaków w posługiwaniu się językami obcymi, stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności, członkostwo w Unii czy też młode społeczeństwo. Kwestie, nad którymi jednak powinniśmy pracować, to biurokracja, mała ilość powierzchni biurowych, przestarzałe prawo pracy, system podatkowy czy też przegrzewająca się gospodarka oraz zmieniający się kurs złotówki. Uczestnicy panelu jednoznacznie stwierdzili, że krajów zainteresowanych współpracą z Polską jest wiele, ale należy im tą współpracę skuteczne umożliwić. Jednocześnie bardzo mocno akcentowano fakt, że Indie i Polska, nie powinny być postrzegane jako rynki konkurencyjne do umiejscowienia w nich swojego Biznesu. Powinny być za to traktowane jako wzajemnie się uzupełniające.


Głos w dyskusji nad najlepszymi praktykami w outsourcingu zabrał przewodniczący NASSCOM, Ganesh Natarajan. Mówiąc o korzyściach płynących z procesu offshoreing'u mocno zwracał uwagę na fakt, że przerzucając część swojej działalności poza granicę kraju nie należy nigdy mieć za dużych oczekiwań co do możliwych oszczędności, a sam proces powinien być zawsze poprzedzony głębokimi analizami. Na zakończenie swej wypowiedzi, stwierdził, że czynnikami sukcesu Polski jako lokalizacji BPO i SSC jest wsparcie dla procesu powstawania stowarzyszeń i federacji branżowych takich jak NASSCOM, pozyskiwanie firm chętnych do przeniesienia na teren naszego kraju części swej działalności oraz takie inwestycje w edukację, które przyczynią się do powiększenia grona uczestników tworzących gospodarkę opartą o wiedzę.


Podczas piątkowej sesji Forbsa uczestnicy panelu dyskusyjnego wymieniali się poglądami na temat innowacyjności Polski. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę, że dopiero w ostatnich latach doceniono rolę innowacji jako mechanizmu przyspieszającego rozwój gospodarczy. Powstały programy rządowe, uruchomiono środki unijne skierowane do przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami, firmy inwestujące w naszym kraju inwestują także w młodych informatyków, inżynierów, powstają parki naukowo technologiczne, w których utalentowane technicznie osoby mogą rozwijać swoje pomysły nie martwiąc się jednocześnie o biurokratyczne procedury. Dodatkowym bodźcem dla młodzieży chcącej kształcić się w kierunku technicznym może być przyszłe wynagrodzenie, które jest średnio dwukrotnie wyższe niż w przypadku absolwenta uczelni humanistycznej.


Kolejne tematy dyskusji podczas sesji banku GE oraz firmy Zensar to przyszłość usług finansowych i ich powiązania z rozwiązaniami informatycznymi. Uczestnicy podkreślali coraz mocniejsze powiązanie informatyki z sektorem finansowym oraz przemysłem. Podawano przykłady, że Polska coraz częściej z importera rozwiązań informatycznych staje się eksporterem i twórcą programów służących bankom, instytucjom finansowym, przedsiębiorcom z różnych branż.
Na koniec każdy z uczestników przedstawił mankamenty inwestowania w naszym kraju i metropolii gdańskiej. Były to słaba infrastruktura przede wszystkim stan dróg, biurokracja, słaba znajomość angielskiego w naszym kraju. Przedstawiciele firm sugerowali lokalnym władzom stworzenie ?jednego okienka" w którym inwestorzy mogliby załatwiać swoje sprawy.

Patronat medialny:
TVN CNBC Biznes, Poland Monthly, BiznesPolska.pl, Newsweek oraz Puls Biznesu.