Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwórz się na odmienność kulturową! Bezpłatne warsztaty międzykulturowe.

Instytut Spraw Publicznych zaprasza studentów na bezpłatne warsztaty międzykulturowe, które odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Warsztaty są organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku.

A
A

Instytut Spraw Publicznych zaprasza studentów na bezpłatne warsztaty międzykulturowe, które odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Warsztaty są organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku.

W Gdańsku z roku na rok studiuje coraz więcej obcokrajowców. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i wspólnie staramy się, by nowi studenci mieli szansę poznać miasto od razu po przyjeździe i szybko się tu zaaklimatyzować. Organizujemy wycieczki dla nowoprzyjętych studentów, podczas których pokazujemy im miasto i jego atrakcje. Warsztaty międzykulturowe to kolejny krok. Będą brali w nich udział studenci zarówno polscy, jak i zagraniczni. Studiowanie i praca w międzynarodowym środowisku to szansa na rozwój i poszerzenie horyzontów. Warsztaty mają na celu nie tylko przybliżenie obcokrajowcom naszej kultury, ale także uwrażliwienie polskich studentów na odmienność kulturową - mówi Annza Zbierska, dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta.

Celem warsztatów kształtujących umiejętności międzykulturowe jest zapoznanie uczestników z wartościami i normami typowymi dla różnych kultur, a także na bazie poznanej podczas wykładu teorii, wykształcenie umiejętności ich interpretowania. Czy chcesz określić swoją wrażliwość i kompetencję międzykulturową oraz zidentyfikować bariery utrudniające kontakt na styku kultur?

grafika_warsztaty
grafika_warsztaty
MZ

Po warsztatach uczestnicy:

  • nabędą umiejętność rozumienia wartości i norm typowych dla różnych kultur
  • nauczą się jak identyfikować bariery utrudniające komunikację na styku kultur, tj.: etnocentryzm, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja
  • zrozumieją działanie filtrów komunikacyjnych oraz ich wpływ na proces wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur
  • dowiedzą się jak język wpływa na przekazywany komunikat
  • otworzą się na odmienność kulturową
  • rozpoznają stan własnej wrażliwości i kompetencji międzykulturowej
  • zidentyfikują własne bariery utrudniające kontakt na styku kultur

 

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Szkolenie dedykowane jest dla studentów polskich oraz studentów posiadających obywatelstwa państw NIE wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla studentów, 21-22.04.2015. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja trwa do 17 kwietnia 2015 r. do godziny 16.00

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, III piętro, sala nr 4

Data: 21 kwietnia 2015, godz. 09:30

Szczegóły i zapisy na stronie: http://www.isp.org.pl/site.php?id=932&conf=417&lang=2&lang=1

Projekt „Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Monika Zdroik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Promocji Gospodarczej
Koordynator projektu "Study in Gdansk"