Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

O przyszłości sztucznych hamburgerów w Gdańsku

Gdańsk po raz kolejny jest miejscem dyskusji jak skutecznie komercjalizować wyniki prac naukowych w dziedzinach z obszaru life science. Służy temu dwudniowa konferencja Bioinnovation International Summit, która w poniedziałek 22 października rozpoczęła się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

A
A

Gdańsk po raz kolejny jest miejscem dyskusji jak skutecznie komercjalizować wyniki prac naukowych w dziedzinach z obszaru life science. Służy temu dwudniowa konferencja Bioinnovation International Summit, która w poniedziałek 22 października rozpoczęła się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Bioinnovation logo
Bioinnovation logo
BIS
Swoimi doświadczeniami dzieli się w Gdańsku 200 uczestników reprezentujących środowisko naukowe, biznes oraz instytucje odpowiedzialne za wspieranie transferu technologii w takich dziedzinach jak: biotechnologia, farmacja, medycyna, kosmetologia oraz ochrona środowiska.

Bioinnovation International Summit jest unikalnym, międzynarodowym wydarzeniem, skupiającym naukowców oraz praktyków transferu technologii life science z kraju i ze świata. Nieprzypadkowo udział w konferencji obok reprezentantów pomorskich uczelni biorą wybitni specjaliści z Polski i z zagranicy jak: Prof. Maciej Żylicz - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty PAN, członek ScanBalt Academy, Prof. Jacek Kuźnicki -Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, członek korespondent PAN.

Wśród zagranicznych gości konferencji są m.in. prof. Bo Samuelsson, pierwszy prezydent międzynarodowej organizacji ScanBalt i przewodniczący ScanBalt Campus, prof. Frederic Bourgaud, z Laboratoire Agronomie et Environnement na Université de Lorraine & INRA, France i właściciel firmy biotechnologicznej Plant Advanced Medical Technologies PAT SA.

O dobrych praktykach związanych z budową sieci współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym I biznesem mówić m.in. będzie dr Wolfgang Blank, szef BioCon Valley GmbH z niemieckiego Greifswaldu i aktualny prezydent organizacji ScanBalt oraz prof. Gerhard Rakhorst naukowiec Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen I założyciel spółki Organ Assist BV.

Na konferencję do Gdańska zawitał także prof. Mark Post reprezentant Wydziału Fizjologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Maastricht i Przewodniczący Holenderskiego Towarzystwa Fizjologii, który wsławił się syntezą pierwszego sztucznego hamburgera.

Z punktu widzenia strategii rozwoju metropolii i regionu Bioinnovation International Summit to wyjątkowa szansa na wymianę doświadczeń i zdobywanie cennej wiedzy przez pomorskie środowisko naukowe i niepowtarzalna szansa nawiązywania międzynarodowej współpracy na styku biznesu oraz nauk w dziedzinie life science.

Konferencja ma także na celu promowanie przedsiębiorczości akademickiej oraz osiągnięć osób zainteresowanych budową własnej kariery w oparciu o komercjalizację wyników własnych prac badawczych. Młodzi naukowcy efektami swojej pracy podzielić się mogą z innymi uczestnikami konferencji dzięki sesji posterowej. Łącznie zgłoszono do niej z całego kraju kilkadziesiąt prac badawczych

Konferencja jest przedsięwzięciem współorganizowanym m.in. przez Miasto Gdańsk,  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Fundację Centrum Transferu Technologii Synergy, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej z Warszawy oraz PRO-Science Polska.

Więcej o konferencji na stronie www.bioinnovation.pl

Roti