Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

O kontenerach nie tylko na Bałtyku

Czy Bałtyk jest ważnym regionem na mapie światowych przewozów kontenerowych, i czy bałtyckie porty mają szansę stać się istotnymi graczami na globalnych szlakach transportowych? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowej międzynarodowej konferencji Baltic Container Conference 2010 zorganizowanej w dniach 9-10 marca w Gdańsku.

A
A

Czy Bałtyk jest ważnym regionem na mapie światowych przewozów kontenerowych, i czy bałtyckie porty mają szansę stać się istotnymi graczami na globalnych szlakach transportowych? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowej międzynarodowej konferencji Baltic Container Conference 2010 zorganizowanej w dniach 9-10 marca w Gdańsku.

W zorganizowanej już po raz czwarty konferencji wzięło udział 130 przedstawicieli branży transportowej reprezentujących porty, przewoźników morskich oraz firm logistycznych nie tylko z regionu Morza Bałtyckiego.

Tegoroczna konferencja była poświęcona wzajemnym relacjom oraz znaczeniu biznesu kontenerowego w projektach handlowych w skali światowej, europejskiej oraz regionu Morza Bałtyckiego. Wysokiej klasy prelegenci omówili kwestie dotyczące: aktualnych trendów i perspektyw rozwoju przewozów kontenerowych, a także optymalizacji ruchu kontenerów z uwagi na globalne środowisko gospodarcze. Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące wizji bałtyckiego hubu kontenerowego oraz przyszłości spedycyjnych i logistycznych graczy na rynku transportowym.

 

Konferencję otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych-Namiotko, która podkreśliła znaczenie wydarzenia w rozwoju i tworzeniu perspektyw dla transportu morskiego. Zwróciła ona również uwagę na zmiany, jakie dokonały się w gdańskim porcie, m.in. na uruchomienie stałego światowego połączenia kontenerowego do wschodniej Europy. Martina Fontanet, doradca ds. polityki z ramienia European Sea Ports Organization przyznała, iż do rozwoju rynku kontenerowego oraz nowych inwestycji w tej dziedzinie przyczynić się może postęp polityki Unii Europejskiej w sprawie portów, a w tym m.in. większa uwaga na kwestie ochrony środowiska.

Miasto Gdańsk, jako współwłaściciel portu oraz właściciel terenów przeznaczonych pod budowę wielkiego centrum logistycznego które będzie sąsiadowało z nowym terminalem kontenerowym DCT zorganizowało krótki study tour dla zaproszonych na konferencję dziennikarzy zagranicznych.

Uczestnicy study tour mieli okazję zwiedzić najnowszy i najnowocześniejszy na Bałtyku terminal kontenerowy oraz zapoznać się ze strategią jego rozwoju. Była to także okazja do spotkania z Alanem Aleksandrowiczem, prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, który zaprezentował założenia oraz stan zaawansowania prac przy powstaniu Pomorskiego Centrum Logistycznego. Planowane na obszarze około 200 ha centrum stanowić będzie w przyszłości naturalne zaplecze dla obsługi ładunków skonteneryzowanych docierających do Gdańska zarówno kontenerowcami oceanicznymi, podobnymi do tych jakie od stycznia br. zawijają regularnie do Gdańska jak i statkami dowozowymi obsługującymi połączenia w relacjach bałtyckich, a także innych ładunków wymagających zaawansowanej obsługi logistycznej.

Wizyta w DCT była także okazją do zaprezentowania strategicznych inwestycji komunikacyjnych: budowy tras Słowackiego i Sucharskiego, obwodnicy południowej Gdańska oraz modernizacji linii kolejowej połączonej m.in. z budową nowego mostu i dwutorowej linii kolejowej, dzięki którym znacząco poprawi się dostęp nie tylko do centrum logistycznego i terminalu kontenerowego ale także do innych terminali przeładunkowych działających na terenie portu wewnętrznego i portu północnego.

Wpłynięcie 5 stycznia 2010 roku do DCT Gdańsk kontenerowca Maersk Taikung było ogromnym wydarzeniem dla rynku Morza Bałtyckiego. Z panelu dyskusyjnego, którego tematem przewodnim był bałtycki hub kontenerowy, odczytać było można, iż branża oczekuje ustalenia kolejnych serwisów dalekomorskich na Morzu Bałtyckim. Takimi decyzjami operatorów oceanicznych zainteresowany jest nie tylko port w Gdańsku, który prowadzi już rozmowy na temat ustanowienia kolejnych połączeń oceanicznych o czym w czasie study tour poinformował Boris Wenzel, prezes DCT. Apetyt na obsługę kontenerowych gigantów mają także duński port Aarhus, ale również Tallin czy Kłajpeda.

- Najważniejsze jest zwiększenie ilości przeładunków kontenerów. Jeśli tego nie będzie, to nie ma co rozmawiać o budowie hubu - stwierdził Bjarne Mathiesen, Port Director, Port of Aarhus. Odnosząc się do usytuowania, skomentował, iż hub może powstać wszędzie. Nawet na wyspie. Najważniejsze, żeby mogły do niego wpływać statki transoceaniczne. Z kolei Erik Ringmaa, Chief Commercial Officer, Port of Tallin, odniósł się do ambicji portów w Aarhus i Gdańsku mówiąc, że Tallin mógłby stać się trzecim hubem obsługującym przede wszystkim ładunki tranzytowe z Rosji.

Światowy rynek morskiego handlu kontenerowego, w porównaniu z latami ubiegłymi, skurczył się i w 2009 roku osiągnął poziom 120 milionów TEU. Z Europy do Ameryki Północnej wypłynęło o 28,7% mniej kontenerów (3.07 mln TEU) aniżeli w roku 2008. Co za tym idzie, do Europy wysłano o 19,8% (2,33 mln TEU) kontenerów mniej. Patrząc na przeciwny kierunek, Azję, to pomimo odnotowania znacznego spadku ilości kontenerów przybywających do Europy o 32,3% (11,3 mln TEU), na Daleki Wschód dotarło ich o 11,4% więcej (9,3 mln TEU) aniżeli w roku 2008.

Przemysław Rot / Biuro Prezydenta ds. Promocji Gospodarczej