Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowa inwestycja w porcie wewnętrznym w Gdańsku

Do końca 2015 roku zakończyć się ma rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w porcie wewnętrznym w Gdańsku. Umowę z wykonawcą i inżynierem kontraktu na rozbudowę terminalu, który mieści się przy Nabrzeżu Szczecińskim podpisano we wtorek 17 czerwca.

A
A

Do końca 2015 roku zakończyć się ma rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w porcie wewnętrznym w Gdańsku. Umowę z wykonawcą i inżynierem kontraktu na rozbudowę terminalu, który mieści się przy Nabrzeżu Szczecińskim podpisano we wtorek 17 czerwca.

Zakres projektu dotyczy powiększenia powierzchni składowej, komunikacyjnej i postojowej jak również uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z zapewnieniem dostawy mediów, oświetleniem terenu oraz ogrodzeniem.

Projekt wpłynie na poprawę jakości obsługi przewozów: drogowo-morskich, kolejowo-drogowo-morskich oraz kolejowo-morskich w zakresie jednostkowego czasu obsługi oraz usprawnień manipulacyjno-składowych kontenerów a tym samym na znaczny wzrost zdolności przeładunkowej terminalu.

Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk”.  Wartość dofinansowania to 17,5 mln zł a cały projekt kosztować będzie ponad 44,6 mln zł.

Roti

Przemysław Rot (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Promocji Gospodarczej