Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Najwyższy czas na Wakacyjny Staż 2011

Z przyjemnością informuję, że Miasto Gdańsk już po raz dziewiąty przystępuje do realizacji projektu ?Wakacyjny Staż?, którego celem jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy

A
A

Startuje Wakacyjny Staż 2011

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informuję, że Miasto Gdańsk już po raz dziewiąty przystępuje do realizacji projektu ?Wakacyjny Staż?, którego celem jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Doświadczenia uzyskane podczas realizacji poprzednich edycji projektu pokazują, że projekt jest niezmiernie potrzebny, o czym najlepiej świadczy rosnąca liczba uczestników, zarówno studentów i absolwentów jak też i firm z Gdańska i obszaru metropolii, zainteresowanych pozyskaniem w sezonie letnim odpowiednio przygotowanych stażystów.

Dzięki ubiegłorocznej, ósmej edycji projektu ?Wakacyjny Staż? staże w 57 firmach i instytucjach odbyło około 240 osób. Jestem głęboko przekonany, że również w tym roku nasze przedsięwzięcie stworzy wielu młodym, ambitnym ludziom szansę na zdobycie praktycznych umiejętności.
Na sukces projektu ?Wakacyjny Staż? składa się zaangażowanie licznie biorących w nim udział firm fundujących miejsca pracy dla stażystów. Wśród nich nie brakuje przedsiębiorstw, które uczestniczą w naszym projekcie od jego pierwszej edycji. Wielu z fundatorów staży wykorzystuje ?Wakacyjny Staż?, jako praktyczny sprawdzian umiejętności, służący docelowo pozyskaniu nowych kadr.

Mając na uwadze korzyści, jakie przynosi projekt rynkowi pracy zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie dowolnej liczby miejsc na miesięcznych wakacyjnych stażach, w okresie od lipca do września 2011 roku i kontakt z prowadzącym akcję ?Wakacyjny Staż? Gdańskim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Wyrażam nadzieję, że tegoroczna edycja projektu ?Wakacyjny Staż? spotka się z Państwa zainteresowaniem, a udział w nim wpłynie na umocnienie wizerunku Państwa firmy, jako pracodawcy nowoczesnego, atrakcyjnego i przyjaznego absolwentom. Głęboko wierzę, że umiejętności i doświadczenie zdobyte przez stażystów w Państwa firmie ułatwią im uzyskanie stałego zatrudnienia, a niektórzy z nich, być może na dłużej, wniosą wartościowy wkład do Państwa przedsiębiorstwa.

Z wyrazami szacunku
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska


Zasady udziału Fundatorów w Wakacyjnym Stażu 2011

Fundatorami Staży mogą zostać, firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiązują się do przyjęcia stażysty na minimum jeden miesiąc w okresie lipiec ? wrzesień 2011 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 700 zł brutto za miesiąc stażu.
Fundatorów Staży zapraszamy do przesłania deklaracji uczestnictwa w akcji oraz logo firmy w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) do dnia 6 kwietnia 2011 r. oraz przesłana formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie określającego liczbę miejsc stażowych oraz profil stażysty do dnia 14 kwietnia 2011 r. na adres: wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl z dopiskiem ?Wakacyjny Staż - deklaracja uczestnictwa?

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Krześniak - Koordynator Projektu

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel: 058/ 323 64 05
fax: 058/ 323 66 22
e-mail: anna.krzesniak@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

Załączniki do pobrania: