Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 ?Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

A
A

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą Działanie 5.4 ?Zarządzanie własnością intelektualną" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1. ?Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej".

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od 1 lutego 2010 r.
Nabór będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie na 2010 rok lub do końca bieżącego roku.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP.

Źródło: e-gospodarka.gdansk.gda.pl