Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Międzynarodowa konferencja naukowa WoodEMA w Gdańsku!

W dniach 29-31 maja 2013 roku w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej WoodEMA „Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing”.

A
A
 
wodema
wodema
MZ

W dniach 29-31 maja 2013 roku w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej WoodEMA „Innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing” (Innowacja jako źródło wartości w leśnictwie, branży drzewnej oraz meblarskiej).

Jest to już szósta międzynarodowa konferencja naukowa, współorganizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Produkcji i Jakości oraz WoodEMA, i.a. (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania i Ekonomii w przemyśle drzewnym oraz meblarskim z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja), którego tematem przewodnim będzie następujące hasło:

Innowacja jako źródło wartości.

Tematyka konferencja związana jest z następującymi zagadnieniami:

 • ekonomia zarządzania (problemy i wyzwania),
 • organizacja produkcji,
 • produkty drzewne oraz rynek meblarski,
 • marketing,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • innowacyjność,
 • systemy informacyjne,
 • organizacje wspierające rozwój przemysłu (m.in. parki technologiczne),
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach,
 • ekosystemy, środowisko i zrównoważony rozwój,
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Szczególny nacisk organizatorzy konferencji kładą na tematykę innowacyjności, która jest źródłem nie tylko zysku przedsiębiorstw, lecz także doskonalenia organizacji, jak również relacji pracowniczych oraz relacji organizacji z otoczeniem.

Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańsk i Lasów Państwowych.

Patronem medialnym jest Wydawnictwo Biznes meble.pl.

W konferencji udział weźmie około 60 osób, wśród których znajdą się:

 • członkowie WoodEMA, i.a.,
 • przedstawiciele uczelni współpracujących ze Stowarzyszeniem Menedżerów Produkcji i Jakości (Polska, Słowacja, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Rosja, USA, Indie, Iran), a więc między innymi przedstawiciele z następujących uczelni:

SGGW, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, University of Žilina (Słowacja), Slovak University of Technology in Bratislava (Trnava, Słowacja), Technical University in Zvolen (Słowacja), Matej Bel University (Banská Bystrica, Słowacja), University of J.E.Purkyne (Czechy), University of Zagreb (Chorwacja), University of Lublijana (Słowenia), University of Maribor (Słowenia), University of Malaga (Hiszpania), Herzen's State Pedagogical University of Russia (Rosja).

 • przedstawiciele wydawnictw, agencji reklamowych i portali edukacyjnych (Biznes meble.pl, AWR Edytor, E-wydawnictwo),
 • przedstawiciele klastrów przemysłowych m.in.: Chorwackiego Klastra Drzewnego i Włoskiego Klastra Drzewnego.

jak również przedstawiciele przemysłu, szczególnie związani naukowo ze Stowarzyszeniem oraz WoodEMA, i.a.

Konferencję wzbogacą nie tylko same prezentacje wyników badań naukowych dotyczących wyżej wspomnianych zagadnień, lecz także sesje:

1 Sesja poświęcona prezentacji możliwości innowacyjnej współpracy uniwersytetów z przemysłem Europy Wschodniej i Zachodniej (prezentacja planowanych projektów w ramach Funduszy Unijnych oraz pozostałych propozycji projektowych),

2 Sesja prezentująca osiągnięcia doktorantów reprezentujących uczelnie europejskie oraz przemysł.