Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miasto planuje przesunięcia wydatków

Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 ? 2013 będzie najprawdopodobniej uwzględniał przesunięcia niektórych wydatków w czasie. Kluczowe dla miasta są inwestycje unijne, bo taka wysokość dofinansowania z Brukseli już się nie powtórzy.

A
A

Polska gospodarka skurczy się w tym roku o 1,4 proc., by w 2010 r. lekko wzrosnąć - o 0,8 proc. - wynika z najnowszej prognozy Komisji Europejskiej.

Z prognozą tą nie do końca zgadzają się polscy finansiści. Z ich analiz wynika, że wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się średnio na poziomie około 1%, to znaczny spadek w stosunku do kliku procent w latach ubiegłych. Jedno jest jednak pewne - gospodarka zarówno europejska, jak i krajowa zwalnia i proces ten będzie postępował przez najbliższy czas.


W związku z tym faktem konieczne są także dostosowania w planach finansowych samorządów lokalnych. Znaleźliśmy się w całkiem nowej sytuacji. Tego nie było rok temu, ani dwa lata temu. Praktycznie nie ma możliwości przewidzieć w jakim stanie za pół roku, rok, czy dwa będzie Polska gospodarka. Mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, którego nie sposób znaleźć nawet w podręcznikach ekonomii - mówił podczas konferencji prasowej prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Ponieważ sytuację uznajemy za tymczasową, uznaliśmy, że trzeba dostosować planowanie inwestycyjne na najbliższe lata, a co za tym idzie - przesunąć w czasie realizację niektórych wydatków z budżetu miasta. - twierdzi Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej. Najważniejsze są inwestycje z dofinansowaniem unijnym, szczególnie te, na które podpisane zostały pre-umowy oraz znajdujące się na listach indykatywnych.

W roku 2009 i 2010 w ograniczonym zakresie realizowane będą: Gdański Program Przeciwpowodziowy (choć kluczowa inwestycja - modernizacja Kanału Raduni będzie zrealizowana w pełni), system monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska, termomodernizacje w obiektach oświatowych, rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej, budowa i modernizacja niektórych ulic lokalnych, System Informacji Miejskiej, zakupy inwestycyjne dla jednostek organizacyjnych urzędu, w tym rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych gminy, Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - etap II, opracowania studialne i ekspertyzy, i połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego.

Natomiast program budowy pływalni przyszkolnych, czy sal gimnastycznych przy szkołach, e-Gdańsk - europejska metropolia on-line, budowa zaplecza biurowo-technicznego dla potrzeb MOSiR-u przy ul. Zielonogórskiej, ośrodek Sportu GOKF, budowa obiektów hodowlano-ekspozycyjnych dla lwów, infrastruktura techniczna Wyspy Spichrzów, przebudowa ul. Powstańców Warszawskich, rozbudowa układu ulicznego w Matemblewie, przedłużenie ul. Sikorskiego i przebudowa ulic Budowlanych i Nowatorów to inwestycje które zostaną odłożone w czasie.

Przesunięcia niektórych wydatków są dla Miasta korzystne także z perspektywy kredytów, które zostały zaciągnięte z dwuletnim okresem karencji, tzn. ich spłata rozpocznie się praktycznie w roku 2011.


Ostatecznie w wyniku przesunięć zmniejszy się wkład własny budżetu do projektów o 233,7 mln. Uwzględnia to prognozowane malejące dochody Miasta w drugim kwartale br. Przesunięcia zostały przygotowane w taki sposób, aby pomimo priorytetowego charakteru inwestycji unijnych, niezbędne dla bieżącego rozwoju Gdańska inwestycje lokalne były realizowane w niezmienionym zakresie .


Edyta Tombarkiewicz / Biuro Prasowe